Mongolist scholar N.P.Shastina

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1700

Keywords:

N.P.Shastina, Russian Mongolian studies, historiography, history of science, Mongolia, biographies

Abstract

The article presents the biography of N. P. Shastina (1898-1980), a well-known researcher of the history and historiography of Mongolia and Russian-Mongolian relations. The main attention is paid to the works of N.P.Shastina devoted to the history of Russian-Mongolian studies, works of the leading Mongolian scholars of the country. Her contribution to the study of the history of Russian Mongolian studies and Russian science of the XIX century is shown.

 

Монголч эрдэмтэн Н.П.Шастина Ю.В.Кузьмин

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд Зөвлөлт Холбоот Улсын нэрт судлаач Н.П.Шастина (1898-1980)-гийн Монгол судлалын бүтээлүүдийн үзэл санаа болон бүтээл туурвилын товч намтрыг нь дэлгэн тавьж байна. Чингэхдээ Н.П.Шастинагийн Оросын монгол судлалын түүх, тус орны тэргүүлэх монголч эрдэмтдийн намтар судлалд зориулсан бүтээлүүдэд гол анхаарлаа хандуулав. Мөн түүнчлэн Н.П.Шастинагаас XIX зууны Оросын Монгол судлал болон Оросын шинжлэх ухааны түүхийг судлахад оруулсан хувь нэмрийг цохон тэмдэглэсэн болно.

Түлхүүр үгс: Н.П.Шастина, Оросын Монгол судлал, түүх бичлэг, шинжлэх ухааны түүх, бүтээлч намтар

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
86
PDF 49

Author Biographies

Kuzmin U.V, Baikal State University of Russia, Irkutsk, Russia

Professor, Sc.D in History

Urangua Jamsran, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia

Professor, Sc.D History

Downloads

Published

2021-06-15

How to Cite

U.V, K., & Jamsran, U. (2021). Mongolist scholar N.P.Shastina. Journal of International Studies, 44(112), 157–173. https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1700

Issue

Section

Articles