Journal of International Studies https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS <p>A journal published by the Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences.</p> Institute of International Affairs en-US Journal of International Studies 2312-4512 <p>Copyright on any research article in the <strong>Journal of International Studies</strong> is retained by the author(s).</p> <p>The authors grant the <strong>Journal of International Studies</strong> a license to publish the article and identify itself as the original publisher.</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons Licence"></a><br>Articles in the <strong>Journal of International Studies</strong> are Open Access articles published&nbsp;under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> CC BY.</p> <p>This license permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.</p> The Mongolia- China-Russia: Opportunities and Challenges to Develop Cross-Border Cooperation https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1252 <p>The Mongolia-China-Russia Economic Corridor is in line with the common interests of the three countries in economic development and has been accelerated since its proposal. To strengthen trilateral cooperation is one of the key cooperation areas in “Program Planning for the Construction of Mongolia- China-Russia Economic Corridor”, it accords with the direction for “Belt and Road” initiative development.</p> <p>The Government of Mongolia, with the objective of improving its internal transport network and increasing trade and transit links between Mongolia and its neighboring countries, the People’s Republic of China (PRC) and the Russian Federation, has undertaken the upgrading of the Western Regional Road Corridor (WRRC). The WRRC connecting Yarant at the Mongolia/China border and Ulaanbaishint at the Mongolia/Russia border is strategically important for the socio-economic and regional development of Mongolia, as well as improving relationships with neighboring countries.</p> <p>Western vertical axis develops through the following steps: 1. In order to implement regional development plans, there is a need to support rural development and urbanization, to improve infrastructure conditions, to support industries and to improve the investment environment for small and medium-sized enterprises; and also there is a need to increase investment in tourism. 2. Facilitation of trade and support for cross-border trade, services and tourism. 3. A true economic corridor will be established when government policy coincides with regional development plans.</p> <p><strong>Монгол, Хятад, Оросын хил орчмын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх боломж, сорилт</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Энэхүү өгүүлэлд Торгоны замын эдийн засгийн бүсийн стратеги түүний зорилго, зорилт хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, боломж, сорилт цаашдын чиг хандлага зэргийг хураангуйлан авч үзэв. Тодруулбал, гурван улсын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийн замын зурагт орсон баруун босоо тэнхлэгийн давуу тал, гурван улсын хил дамнасан бүс нутгуудын хамтын ажиллагааг өрнүүлэн хөгжүүлж хамтдаа үр шимийг нь хүртэх боломжтой дэд бүтэц, мал аж ахуй, уул уурхай, худалдаа, эдийн засаг, аялал жуулчлал чиглэлийг судалгаандаа хамруулахын зэрэгцээ Монгол, Хятадын бизнесменүүд Оросын Баруун Сибирийн хил дамнасан бүс нутагт бизнес эрхлэх боломж, тэдний эрэлт хэрэгцээ, нийлүүлэлт, хангамж зэрэг асуудлыг ч хөндөн авч үзлээ. Монгол Улсын хил орчмын бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг эдийн засгийн орон зайн төлөвлөлттэй нягт уялдуулан судлахыг хичээсэн болно.</p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Торгоны зам, Монгол, Хятад, Орос, ӨМӨЗО, баруун бүс, Оросын баруун Сибирын бүс нутаг, эрдэс баялаг, дэд бүтэц, транзит тээвэр-логистик, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн кластер, үйлдвэр технологийн парк, хил дамнасан худалдаа, эдийн засгийн чөлөөт бүс</p> Baatar Tsend ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 5 39 10.5564/jis.v0i1.1252 Periods of trilateral relations between Mongolia, Russia, China and their features https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1253 <p>After the end of the Cold War, as a result of changes in the political and economic situation, with the new formation of internal and external tasks of Mongolia, Russia, China, as well as a result of fundamental changes in the international arena, relations between the three countries underwent considerable changes. Although bilateral relations prevail in the relations of the three countries, however, the fact of the existence of a third party has always been taken into account, which is explained by the fact that our countries belong to one geopolitical environment. The author of the article tries to trace the geopolitical relationship between the three countries and addresses the issue of the importance of its influence on bilateral relations, as well as on the formation of formats of triangular relations.</p> <p><strong>Хүйтэн дайны дараах Монгол, Хятад, Оросын гурван талт харилцааны үе шат ба онцлог</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Хүйтэн дайны үе дуусгавар болсноор Монгол, Орос, Хятад гурван улсын хоорондын харилцаанд тэдгээрийн улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдал, дотоод, гадаад хөгжлийн зорилт, олон улсын харилцааны өрнөл, чиг хандлага зэргээс хамааран багагүй өөрчлөлт гарсан бөгөөд энэхүү харилцааг тодорхой хэмжээгээр үечлэн судлах нь чухал болж байна. Чингэх нь гурван орны хамтын ажиллагааны хөгжил, энэхүү харилцааны үр өгөөж, нөөц бололцоо, тулгамдсан асуудлуудыг олж харахад ач холбогдолтой юм. Хүйтэн дайны дараах гурван улсын харилцаа нь хоёр талт харилцаагаар тодорхойлогдож байсан ч хоорондын харилцаанд тус бүрийн хүчин зүйл чухал үүрэг гүйцэтгэсээр байгаа нь гурван улс геополитикийн нэг орон зайд багтдагтай шууд хамааралтай болно. Зохиогч гурван орны геополитикийн харилцан хамаарал эдгээр орнуудын хоорондын хоёр талт харилцаанд хэрхэн нөлөөлж буй асуудлыг хөндөн гурван талт харилцааны хэлбэр бий болоход ямар учир холбогдолтой болохыг харуулахыг зорьжээ.</p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Хүйтэн дайны дараах Монгол, Орос, Хятад гурван улсын харилцаа, ашиг сонирхлын нэгдэл, хүлээлт</p> Ariungua Natsagdorj ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 40 63 10.5564/jis.v0i1.1253 The Aspects Current Situation of Cultural and Educational Relationship between Russia and China https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1254 <p>The paper explores actual results and impacts of contracts and agreements, legal environment, features of cooperative mechanism and activities, regional cooperation, inter-organizational collaboration, and student exchanges in cultural, educational and humanitarian sectors between Russia and China since 1990.</p> <p>Furthermore, the author argues that the relationship of strategic partnership between the two countries took priorities over not only political and economic issues but also cultural, educational and humanitarian spheres.</p> <p><strong>Орос, Хятадын соёл, боловсролын харилцааны төлөв байдал</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Эл өгүүлэлд манай хөрш ОХУ, БНХАУ-ын хооронд 1990-ээд оноос хойш өнөөг хүртэл хэрэгжүүлж буй соёл, боловсрол, хүмүүнлэгийн салбарт байгуулсан гэрээ, хэлэлцээр, хамтын ажиллагааны механизм, үйл ажиллагааны онцлог, боловсролын байгууллагуудын хоорондын холбоо, оюутан солилцоо, бүс нутаг хоорондын харилцааны бодит үр дүнг тодорхойлохыг зорив. Мөн ОХУ, БНХАУ-ын хоорондын стратегийн түншлэлийн харилцаа нь зөвхөн улс төр, худалдаа-эдийн засгийн хүрээнд бус мөн соёл, боловсрол, хүмүүнлэгийн салбарт тэргүүлж байгаа тухай өгүүлэх болно.</p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Орос, Хятадын соёл, боловсролын хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээр, оюутан солилцоо, бүс нутгийн харилцаа</p> Battsetseg Choijamts ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 64 79 10.5564/jis.v0i1.1254 Kazakhstani immigration policy impact for ethno-demographic structural changes https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1255 <p>&nbsp;<em>After the collapse of the Soviet Union, the Kazakhstan government implemented ethnic-based immigration policies which call for ethnic Kazakhs from abroad return to their historical homeland. In 1991, Kazakhstan started a repatriation process of calling back its ethnic Kazakh to belong to the new nation, and to their new found ethnic identity. The immigration policies has including the “repatriation process of ethnics”, have helped significantly as Kazakhs tries to reconcile past wrongs, increase internal stability and conserve national identity. Because of the Soviet era much of Kazakh language and traditional cultures was sufficiently reduced in the public sphere, and the ethnic composition in this country was dominated by non-titular ethnics Thus, that ethnic immigration policy focused on change ethno-demographic structure of the Kazakhstan and increasing the total population size. This article focused to analyze the results of the ethnic immigration policy of Kazakhstan, how it has changed the immigration policy over the last 30 years.</em></p> <p><strong>Казахстан улсын угсаатны шилжилт хөдөлгөөний бодлого, түүний үр дүн</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>1991 онд Зөвлөлт Холбоот Улс (ЗХУ) задарч, Бүгд Найрамдах Казахстан Улс (БНКазУ) байгуулагдсаны дараа тус улсад хүн амын “олон улсын шилжилт хөдөлгөөн”-ий урсгал эрчимтэй явагдаж эхэлсэн билээ. Шинээр тусгаар тогтносон БНКазУ хүн амын тогтвортой өсөлтийг дэмжих, нийт хүн амд казах угсаатны эзлэх хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар угсаатны бүтцээ өөрчлөх, нийгэм эдийн засгийн хөгжилтэй уялдуулан хүн амын амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэх зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд дэлхийн өнцөг булан бүрээс казах угсаатнуудыг өөрсдийн “түүхэн эх нутаг” (historical homeland) болох БНКазУ-д шилжин ирж суурьших уриа дуудлага болгож, хүн амын шилжилт хөдөлгөөний тусгай бодлогыг хэрэгжүүлсэн. Ингэснээр БНКазУ-ыг чиглэсэн казах үндэстний хил дамнасан шилжилт хөдөлгөөн бүс нутгийн ба дэлхийн хэмжээнд эрчимтэй өрнөж, өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй үргэлжилж байна. Энэхүү өгүүлэлд БНКазУ-ын Засгийн газраас нийт хүн амд эзлэх казах үндэстний тоог нэмэгдүүлэх, угсаатны бүтцийг өөрчлөхийн тулд 1991 оноос хойш 30 орчим жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж буй шилжилт хөдөлгөөний (цагаачлал) бодлогын хэрэгжилт, түүний үр дүнд задлан шинжилгээ хийхийг зорилоо.</p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Бүгд Найрамдах Казахстан Улс, хүн ам зүйн бодлого, угсаатны бүтцийн өөрчлөлт, диаспора, казах үндэстний шилжилт хөдөлгөөн</p> Shugatai Amangul ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 80 100 10.5564/jis.v0i1.1255 Peripheral community of shared future and Sino-Mongolian relationship https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1256 <p>The rise of any big country requires a peripheral supporting belt. The rise of China must be realized in sharing development and common progress with the regional countries. The characteristics of the community of shared future for mankind includes: sharing development achievements, achieving cooperation security, and people living in harmony. Building this community requires China to increase investment, and it requires the understanding and cooperation of neighboring countries. It also requires both sides to work hard and operate together. The construction of a Sino-Mongolian community of shared future or a new type of relationship needs to be promoted from the aspects of political mutual trust, economic and trade cooperation, humanities exchange, construction of discourse power and mechanism for further cooperation.</p> <p><strong>Хөрш орнуудын нийтлэг хувь заяаны үзэл баримтлал хийгээд Хятад, Монголын харилцаа</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Аливаа их гүрний сэргэн мандалт нь түшиг болохуйц хөрш зэргэлдээ дэмжлэг бүсүүдийг шаарддаг. БНХАУ-ын сэргэн мандалт ч мөн бүс нутгийн дэмжлэг, улмаар түүнтэй хөгжлөө хуваалцах, хамтын дэвшлийн үйл явцад сая биеллээ олох учиртай. Хөрш орнуудын нийтлэг хувь заяаны онцлогод хөгжлийн үр дүнгээ хуваалцах, хамтын ажиллагааны аюулгүй байдлаа хангах, иргэд хоорондын эвсэг харилцаа зэргийг хамруулсан байх ёстой. Хөрш орнуудын нийтлэг хувь заяаг байгуулахад Хятадын тал хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхээс гадна хөрш орнуудын ойлголцол, хамтын ажиллагаа, хамтын хүчин чармайлт дутагдаж болшгүй. Монгол, Хятад хөрш орны нийтлэг хувь заяаны буюу шинэлэг харилцааг төлөвшүүлэн буй болгоход улс төрийн итгэлцэл, худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хүмүүнлэгийн солилцоо, тус үзэл баримтлалын талаарх хамтарсан судалгаа, ажил хэрэгч механизм зэрэг ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай.</p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Хөршүүд, нийтлэг хувь заяа, Хятад, Монголын шинэлэг харилцаа, арга зам</p> Khugjilt Borjigon ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 101 121 10.5564/jis.v0i1.1256 Economic and social development policy and planning aspects of Mongolia https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1257 <p>Everyone has various perceptions on the importance of planning. It is very common in the society that planning is the approaches used in the centrally planning system in the past or only developing countries have such plans. In fact, all including developed counties have development plans except that they might be referring to them by different terms/names.</p> <p>Development plans helps for country to have clear objectives, directions for all to direct their efforts towards the same objectives. Having a good plan will therefore be helpful in reducing or anticipating future risks. It is also the case that development planning provides certainty and improves the quality of decision-making process for all parts of government – from national, regional to local governments – and for the private sector.</p> <p>There is another important factor that impacts development planning. I am here referring to the importance of effective governance and accountability mechanism when it comes to development planning. Without effective governance, and accountability mechanisms any development agenda will be less successful. Effective governance and accountability mechanism is the bedrock of sustainable development.</p> <p>How we decide on how best to utilize our resources, or what to prioritize with the limited resources or the order in which to implement our priorities is a function of effective governance. Effective governance is therefore part of the necessary infrastructure needed to achieve the goals and objectives contained in any development plan. Effective governance and accountability mechanisms should be legalized, and implementation should enforce for better results.</p> <p>Good plan is only as good as its implementation – and without plan implementation it is just as good as not having a plan at all. Evidence-based monitoring and evaluation is therefore a cornerstone of our development planning and implementation. It is imperative that we continuously track our progress, including identifying unexpected circumstances and problems that might hinder our progress.</p> <p><strong>Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцооны зарим асуудал</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>Хүн бүр төлөвлөлтийн ач холбогдлын талаар янз бүрийн ойлголттой байдаг. Төлөвлөлт гэдэг нь төвлөрсөн төлөвлөлтийн системд буюу урьд өмнө зөвхөн хөгжиж буй орнуудад ийм төлөвлөгөөтэй байсан гэх хандлага юм. Үнэндээ бүх хөгжингүй улс орнууд хөгжлийн өөр төлөвлөгөөтэй, өөр өөрөөр нэрлэсээр ирсэн болно. Хөгжлийн төлөвлөгөө нь улс орнуудад хүчин чармайлтаа ижил зорилгод чиглүүлэхэд чиглэсэн тодорхой зорилт, чиглэлтэй болоход тусалдаг. Тиймээс сайн төлөвлөгөөтэй байх нь ирээдүйн эрсдлийг бууруулах эсвэл урьдчилан харахад тустай болно. Хөгжлийн төлөвлөлт нь үндэсний, бүс нутгийн, орон нутгийн засаг захиргаанаас эхлээд хувийн хэвшлийн бүхий л хэсэгт шийдвэр гаргах үйл явцын чанарыг сайжруулж байгаа явдал юм.</p> <p>Хөгжлийг төлөвлөхөд нөлөөлдөг бас нэг чухал хүчин зүйл бол үр дүнтэй засаглал, хариуцлагын механизм юм. Үр дүнтэй засаглал, хариуцлагын механизм бол хөгжлийн аливаа хөтөлбөр амжилттай хэрэгжих үндсэн нөхцөл, мөн түүнчлэн тогтвортой хөгжлийн үндэс болдог.</p> <p><strong>Түлхүүр үг: </strong>Монгол Улс, Хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030, төлөвлөлтийн тогтолцоо, зарчим</p> Doljinsuren Jambal ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 122 137 10.5564/jis.v0i1.1257 Japan`'s “Diplomatic Blue Book 2019” https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1261 <p>No abstract available</p> Sosorburam Amarbat ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 138 141 “The Institute of Bogd Gegeen in Mongolian History” Published in Moscow. https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1262 <p>[No abstract available]</p> Batsaikhan Ookhnoin ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 142 143 “Memories from Mongolia and China” book published in Beijing https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1263 <p>[No abstract available]</p> Bazardorj Damdindorj ##submission.copyrightStatement## https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 2019-12-30 2019-12-30 144 144 A Permanent treaty on friendship and comprehensive strategic partnership between Mongolia and the Russian Federation https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1258 <p>[No abstract available]</p> Zolboo D ##submission.copyrightStatement## 2019-12-30 2019-12-30 145 153 Decleration on the Strategic Partnership between the United States of America and Mongolia https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1259 <p>[No abstract available]</p> Zolboo D ##submission.copyrightStatement## 2019-12-30 2019-12-30 154 156 Joint statement on Strenghtening the Strategic Partnership between Mongolia and Republic of India https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1260 <p>[No abstract available]</p> Zolboo D ##submission.copyrightStatement## 2019-12-30 2019-12-30 157 166