Journal of International Studies https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS <p>published by the Institute of International Studies, Mongolian Academy of Sciences.</p> <p><strong>JIS is included on <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, Dimensions and <a title="CNKI" href="https://enscholar.cnki.net/journal/search" target="_blank" rel="noopener">CNKI</a></strong></p> en-US <p>Copyright on any research article in the <strong>Journal of International Studies</strong> is retained by the author(s).</p> <p>The authors grant the <strong>Journal of International Studies</strong> a license to publish the article and identify itself as the original publisher.</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons Licence"></a><br>Articles in the <strong>Journal of International Studies</strong> are Open Access articles published&nbsp;under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> CC BY.</p> <p>This license permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.</p> zolbood@mas.ac.mn (Ph.D., Associate Professor, D.Zolboo) gantulga@mas.ac.mn (Gantulga Lkhagva) Tue, 05 Jul 2022 03:08:44 +0000 OJS 3.3.0.6 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 New works of Russian Islam history and culture research https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2137 <p>This abstract article is devoted to a review of the content of an important, new collective work of Russian Islamic scholars (authors: A.K. Alikberov, V.O. Bobrovnikov, A.K. Bustanov) “Russian Islam Essays on History and Culture” (2nd ed. , corrected and supplemented, Strategic Vision Group "Russia-Islamic World" - M.: IV RAS, 2018. - 456 p.). The content of the preface, introduction, twelve chapters and the conclusion of the work is described in detail in the article in abstract form. The author of the article emphasizes the novelty, research significance and value of work, the importance and validity of the theoretical and methodological approach of the authors to the problem of the history and culture of Islam in the Russian Federation.</p> Zolboo Dashnyam Copyright (c) 2022 Zolboo Dashnyam http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2137 Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 +0000 Agricultural cooperation opportunity between Mongolia and Korea https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1892 <p>The agricultural cooperation between Mongolia and South Korea lacks collaboration between the private sectors and is limited to only small-scale projects of governmental and non-governmental organizations at this time. Studying the agricultural cooperation between the two countries shows possible collaboration opportunities with potentially beneficial results for both Mongolia and South Korea. Therefore, for the benefit of the national economy, a collaboration between the private sectors of Mongolia and South Korea should be supported by the government. Assuming that the collaboration between the two countries on the production of highly demanded agricultural products in both the South Korean and the world market is potential, several versions of collaborating opportunities are demonstrated.</p> <p><strong>Монгол Улс, БНСУ-ын хөдөө аж ахуйн салбарын </strong><strong>хамтын ажиллагаа, боломж</strong></p> <p><strong>Хураангуй:</strong> Монгол Улс болон БНСУ-ын хөдөө аж ахуйн /ХАА/ салбарын өнөөгийн хамтын ажиллагаа нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтран хэрэгжүүлдэг бага хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүдээс хэтрэхгүй, хувийн хэвшлүүдийн хамтын ажиллагаа дутмаг байдалтай байна. Хоёр улсын ХАА-н салбарын давуу сул талуудыг харьцуулан судалж үзэхэд харилцан үр ашигтайгаар хамтран ажиллах боломжууд харагдаж байна. Тиймээс улс орны эдийн засагт үр өгөөжөө өгөх Монгол Солонгосын хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих нь зөв. Манай хоёр улс БНСУ болон дэлхийн зах зээлд эрэлт өндөр цөөн хэдэн төрлийн ХАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд хамтран ажиллах боломжтой гэж үзсэний үндсэн дээр энэхүү өгүүллийн хүрээнд хамтын ажиллагааны хэд хэдэн хувилбар гаргасан.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс: </strong>БНСУ, мал аж ахуй, газар тариалан, экспорт.</p> Myagmar Dashdavaa Copyright (c) 2022 Myagmar Dashdavaa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1892 Tue, 05 Jul 2022 00:00:00 +0000 The establishment of diplomatic relations between Mongolia and Japan in 1972 : https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2133 <p>The article explores the aspects of the interaction between Mongolia and Japan on the normalization of their bilateral relations starting from 1946 up until 1972. The author divided the process of normalization during that period into three periods: the first period from 1946 to 1960 as initial one, the second period of 1960-1969 during the active engagement, the third one from 1969 to 1972&nbsp; as the concluding one. The author shows how the war reparation issue created by the Mongolian People’s Republic with the backing of Moscow influenced the settlement of disputed issues and interfered into the normalization Mongolian-Japanese relations for many years. The normalization of relations with Japan, a rising power in Asia, for Mongolia was the issue of national accomplishment&nbsp; as a sovereign nation, legitimate right in world affairs and international prestige. The character of the cold war atmosphere between Moscow and Tokyo, between Ulaanbaatar and Tokyo did play a key role in solving difficult and sensitive bilateral issues and the desire of the Mongolian People’s Republic to enter official relations with Tokyo was finally realized due to “Nixon shock” and other favorable international circumstances.</p> <p><strong>Монгол ба Японы хооронд 1972 онд дипломат харилцаа тогтоосон нь: 50 жилийн өндөрлөгөөс нягтлан шинжихүй</strong></p> <p><strong>Хураангуй: </strong>БНМАУ болон Япон улсын хооронд 1972 оны 2 дугаар сард албан ёсны дипломат харилцаа тогтоосон явдал нь Өрнөдийн гүрнүүдээс зөвхөн Их Британи, Франц зэрэгтэй дипломат харилцаатай байсан Монгол улсын хувьд гадаад харилцаагаа тэлэх томоохон алхам болсон юм. Монгол-Японы хооронд дипломат харилцаа тогтоох үйл явц ийнхүү 1970-аад оны эхэн хүртэл сунжирсан явдал нь маргаантай хэд хэдэн асуудлаас үүдэлтэй байв. Дайны төлбөрийн асуудал, Японы олзны цэргүүдийн асуудал саад тотгор болж&nbsp; байв. Варшав, Москвагаар дамжин эхэлсэн хоёр талын албаны хүмүүсийн тандалтын шинжтэй яриа хэлэлцээ 10 орчим жил үргэлжилж, 1972 оны 2 дугаар сард Москвад хоёр орны Элчин сайд нар тодорхой шийдэлд хүрснээр төгсгөл болсон билээ. Тэр үеийн дэлхийн улс төрийн харилцаа, нэн ялангуяа Ази, Европын хүйтэн дайн, ЗХУ, БНХАУ, Тайвань, Америк зэрэг ээдрээ төвөгтэй харилцаа нөлөөлж байсан бөгөөд Япон Монголын хооронд тухайлбал, Халх голын дайн, дэлхийн II дайны үеийн 80 сая америк долларт хүрэх хэмжээний дайны нөхөн төлбөрийн асуудал, харилцан ойлголцол хангалтгүй зэрэг шалтгаан&nbsp; байсан юм. Нэмж хэлэхэд БНМАУ-ын гадаад бодлого ЗХУ-ын нэгдсэн бодлогод захирагдаж байсан, Япон ч гэсэн АНУ-ын “атомын шүхэрт” дулдуйдаж, АНУ-ын холбоотон Тайваньтай найрамдлын гэрээтэй, Тайваний арлын эрх баригчдад ховсдуулсан байсныг хэлэх нь зүйтэй.</p> <p><strong>Түлхүүр үгс:</strong> Монгол, Япон, ЗХУ, “хүйтэн дайн”, хэвийн харилцаа, дайны төлбөр, сайн санааны айлчлал, <strong>&nbsp;&nbsp;</strong></p> Batbayar Tsedendamba Copyright (c) 2022 Batbayar Tsedendamba http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/2133 Mon, 12 Sep 2022 00:00:00 +0000