Country-specific approaches to combating the pandemic; governance capacity

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1699

Keywords:

Pandemic, political regimes, governance, management

Abstract

During the most severe pandemic period in the last hundred years every country is handling it with their own approach. The pandemic reveals the differences among them in terms of leadership and strengths and weaknesses of the countries’ governance. What type of management has proved effective in this time of pandemic and what has not? This research examines whether it is related to the political regimes by country (form of governance); the pandemic management is compared across the countries with democratic, authoritarian and totalitarian regimes, as well as unique approaches taken by the countries.

 

Улс орнуудын цар тахалтай тэмцэж буй арга барил, засаглалын чадамж

Хураангуй: Дэлхийн түүхийн сүүлийн 100 жилд тохиож байгаагүй хамгийн их хохирол дагуулж байгаа цар тахлын хүнд үеийг улс орон бүр өөр өөрийнхөөрөө удирдан зохицуулж байна. Цар тахал улс орнуудын манлайлал, засаглалын ялгаатай байдал, түүний давуу болон сул талыг илрүүлж байна. Тэгвэл гамшгийн энэ цаг үед ямар менежмент хэрэгжүүлсэн нь амжилт олж, ямар нь амжилт олохгүй байна вэ? Энэ нь тухайн улсын улс төрийн дэглэмтэй (засаглалын хэлбэр) харилцан хамааралтай эсэхийг ардчилсан, авторитар болон тоталитар дэглэмтэй түүнчлэн бусдаас онцлог арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа улс орнуудын цар тахлын менежментийн кэйсийг харьцуулан судаллаа.

Түлхүүр үг: Цар тахал, улс төрийн дэглэм, засаглал, менежмент

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
54
PDF 78

Author Biography

Gerelt-Od Namsraidorj, Institute for National Security Studies, Ulaanbaatar, Mongolia

Research Fellow

Downloads

Published

2021-06-15

How to Cite

Namsraidorj, G.-O. (2021). Country-specific approaches to combating the pandemic; governance capacity. Journal of International Studies, 44(112), 123–139. https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1699

Issue

Section

Articles