Sumber-Rashaan port on the Mongolian-Chinese border: Current situation and development opportunities

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1697

Keywords:

Sumber-Rashaan, Mongolian-Chinese border port, cross-border tourism

Abstract

This paper studies the current state and the development prospects of the Sumber-Rashaan port on the Mongolian-Chinese border, and analyzes the alignment between the central and local governments policies of the two countries’, and the problems faced in implementing the alignment. The paper argues that the Sumber-Rashaan port has highly favorable conditions and it is yet to be developed further. Although the border regions of the two countries are developing distinct tourism, they have not achieved mutual alignment yet. This paper argues that the first step to align local development between the two countries and strengthen the Sumber-Rashaan port activities, is to develop cross-border tourism. Further, the paper argues that the establishment of cross-border tourism based on the Sumber-Rashaan port will be the first of its kind in the bilateral relations, and through this precedent to demonstrate advantages and possibilities of cross-border tourism to other ports on the Mongolian-Chinese border.

 

Монгол-Хятадын хилийн Сүмбэр-Рашаан боомт: Өнөөгийн байдал, хөгжлийн боломж

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд Монгол-Хятадын хилийн Сүмбэр-Рашаан боомтын өнөөгийн байдал, хөгжлийн төлөв хандлага ба хоёр улсын төр засаг болон орон нутгаас баримталж буй хөгжлийн бодлогын уялдаа холбоо, түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлын тухайд өгүүлэв. Чингэхдээ Сүмбэр – Рашаан боомт хэтийн таатай нөхцөлтэй байгааг дурдахын зэрэгцээ эдүгээх нөхцөл байдал нь хөгжлийн хүлээлтийн шатанд байгааг онцолж, тус боомтыг түшиглэсэн хоёр талын орон нутаг өөр өөрийн онцлогтой хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлж байгаа ч, харилцан уялдаж чадаагүйг тэмдэглэжээ. Хоёр талын орон нутгийн хөгжлийн уялдааг түргэтгэх ба Сүмбэр – Рашаан боомтын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхийн эхний алхам бол хил дамнасан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх явдал чухал гэдгийг дурдав. Мөн Сүмбэр-Рашаан боомтоор түшиглэсэн хил дамнасан аялал жуулчлалыг байгуулах нь хоёр улсын харилцаанд энэ төрлийн хамтын ажиллагааны анхдагч болох ба чингэх нь Монгол – Хятадын хилийн бусад боомтуудаас ямар давуу тал хийгээд боломж нөхцөлтэй болохын тухайд дурджээ.

 Зангилаа үгс: Сүмбэр – Рашаан, Монгол-Хятадын хилийн боомт, хил дамнасан аялал жуулчлал

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
55
PDF 35

Author Biographies

Alatan Nasanbayar, Mongolian Research Institute, Inner Mongolia University, Hohhot, China

Ph.D, Researcher

Bazardorj Damdindorj, Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Ph.D

Downloads

Published

2021-06-15

How to Cite

Nasanbayar, A., & Damdindorj, B. . (2021). Sumber-Rashaan port on the Mongolian-Chinese border: Current situation and development opportunities. Journal of International Studies, 44(112), 95–107. https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1697

Issue

Section

Articles