The Issue of “Outer Mongolia” at the United Nations in 1946-1961 :

The evolution of Soviet and American approaches towards the MPR’s membership issue

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1696

Keywords:

UN, Mongolia, the USA, the USSR, Cold War, veto power, Korean War, the MPR’s membership issue

Abstract

The article explores the aspects of the interaction between the USSR and the USA on the issue of “Outer Mongolia” as it was called within the United Nations at the first stage of the Cold War. The author divided the issue of “Outer Mongolia” at the UN during that period into three periods: the first period from 1946 to 1948, the second period from 1950 to1953, i.e. during the Korean war, the final, third one from 1955 to 1961. The author shows how the manipulation of the United Nations by the great powers in their own political interests impeded the settlement of the global issues and postponed admission of the countries such as Mongolian People’s Republic (so called Outer Mongolia) to the UN for many years. The admission to the UN for Mongolia was a matter of national pride as a sovereign nation, and gaining legitimacy in the world affairs and building a reputation in the international arena. The nature of the dialogue between Moscow and Washington played a key role in solving global and regional issues, and aspirations of small countries like the Mongolian People’s Republic had a negligible weight in international affairs.

 

НҮБ-д Монголын асуудлыг хэлэлцсэн нь (1946-1961 он): БНМАУ-ын гишүүнчлэлийн асуудлаарх ЗХУ, АНУ-ын байр суурийн хувьсал өөрчлөлт

Хураангуй: Тус өгүүлэлд “Хүйтэн дайн”-ы нөхцөлд НҮБ дахь Монголын асуудлаар ЗХУ, АНУ зэрэг их гүрнүүдийн байр суурь, тэдний зөрчил, сөргөлдөөн, эвлэрлийн уялдаа холбоог авч үзэх болно. Зохиогч НҮБ-д Монголын элссэн түүхэн үйл явцыг гурван үед буюу 1946-1948 оны эхний үе, 1950-1953 оны Солонгосын дайны үе, 1955-1961 оны НҮБ-д элссэн төгсгөлийн үе хэмээн задлан авч үзэв. “Хүйтэн дайны” үед их гүрнүүд Нэгдсэн Үндэстний байгууллагыг өөрсдийн улс төрийн зорилгод дур зоргоор ашиглаж байсан нь олон улсын маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд саад болж, БНМАУ зэрэг орнуудыг НҮБ-д элсэх асуудлыг олон жилээр хойш татаж байв. БНМАУ-ын хувьд НҮБ-д элсэх нь туурга тусгаар улсын үндэсний бахархал, хууль ёсны эрхээ хүлээн зөвшөөрүүлэх, олон улсын нэр хүндээ өсгөх ач холбогдолтой байлаа. Тэр нөхцөлд Москва, Вашингтон хоорондын яриа хэлэлцээний шинж чанар нь глобаль болон бүс нутгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд гол хүчин зүйл болж ирсэн бөгөөд жижиг орны хүсэл эрмэлзэл олон улсын хэрэгт тэр болгон үр нөлөөтэй байж чадахгүй байв.

Түлхүүр үгс: НҮБ, ЗХУ, АНУ, “хүйтэн дайн”, БНМАУ-ын гишүүнчлэл, Гоминьданы Хятадын вето эрх

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
50
PDF 41

Author Biography

Batbayar Tsedendamba, Institute of History and Ethnology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Academician, Sc.D History

Downloads

Published

2021-06-15

How to Cite

Tsedendamba, B. . (2021). The Issue of “Outer Mongolia” at the United Nations in 1946-1961 :: The evolution of Soviet and American approaches towards the MPR’s membership issue. Journal of International Studies, 44(112), 31–45. https://doi.org/10.5564/jis.v44i112.1696

Issue

Section

Articles