Customs tariff reforms in Mongolia

Authors

  • Otgonsaikhan Nyamdaa National University of Commerce and Business, Ulaanbaatar, Mongolia. https://orcid.org/0000-0002-1301-5397
  • Enkhbayar Shagdar Research Division, Economic Research Institute for Northeast Asia, Japan

DOI:

https://doi.org/10.5564/jis.v2i111.1448

Keywords:

Foreign trade policy, mport customs tariff policy and regulation, most-favoured-nation (MFN) tariff, bound tariff, tariff analysis

Abstract

Mongolia has been pursuing a free trade policy since the transition to a market economy, and today, with a sharp increase in imports and a boom in raw materials exports, domestic production has fallen, and the country became overly dependent on mining products. Therefore, there is an urgent need to review the methods for implementing foreign trade policy, to study their optimal use and update them effectively.
This study examines how Mongolia’s import tariff regulations have been reforming since the transition to a market economy, and discusses some potential impacts of the import tariff reform on the Mongolian economy.

Монгол Улсын импортын гаалийн тарифын шинэчлэл

Хураангуй: Монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн үеэс чөлөөт худалдааны бодлого баримталсаар ирсэн бөгөөд өнөөдөр импортын урсгал эрс нэмэгдэж, түүхий эдийн экспорт хөгжсөнөөр дотоодын үйлдвэрлэл уналтад орсон, уул уурхайн бүтээгдэхүүнээс хэт хамааралтай улс болжээ. Иймд гадаад худалдааны бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэрэгслүүдийг эргэн харах, тэдгээрийг хэрхэн оновчтой хэрэглэх, шинэчлэх зэрэг асуудлыг судлах зайлшгүй шаардлага бий болоод байна.
Энэхүү ажлын хүрээнд Монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн үеэс өнөөг хүртэл импортын гаалийн тарифын бодлого зохицуулалтын шинэчлэл хэрхэн хийгдсэн талаар судалж, импортын гаалийн тарифыг шинэчилснээр Монгол Улсын эдийн засагт үзүүлэх зарим үр нөлөөг авч үзсэн.

Түлхүүр үгс: гадаад худалдааны бодлого; импортын гаалийн тарифын бодлого, зохицуулалт; нэн тааламжтай тариф; ДХБ-тай тохирсон тарифын дээд хэмжээ; тарифын шинжилгээ.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
292
PDF 1071

Author Biographies

Otgonsaikhan Nyamdaa, National University of Commerce and Business, Ulaanbaatar, Mongolia.

Ph.D. in economics. Professor

Enkhbayar Shagdar, Research Division, Economic Research Institute for Northeast Asia, Japan

Ph.D. in economics. Senior Research Fellow

Downloads

Published

2020-12-09

How to Cite

Nyamdaa, O., & Shagdar, E. (2020). Customs tariff reforms in Mongolia. Journal of International Studies, 2(111), 101–117. https://doi.org/10.5564/jis.v2i111.1448

Issue

Section

Articles