The Defining the principles of nationalism of Chinese historians in relation to modern Mongolian history

  • Altantugs Namjilchoijil Department of History, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia
Keywords: Mongolia, China, Three Principles of the People

Abstract

In this article, we tried to discuss on the ideological background that “Mongolia was part of China (中国)”. This idea is repeated in the academic publications about contemporary Mongolian history in the Peoples’ Republic of China. According to the first principle “Nationalism” of the “Three Principles of the People” by Sun Yat-sen (Sun Zhongshan), mongolians are one of five nations in China (中国). But, this idea doesn’t correspond with the real conditions of Mongolian and Chinese (中国)history. Chinese historians’ conception of the term of China (中国) as Qing dinasty (清朝) was one of main causes of historical misunderstanding between Mongolian and Chinese historians.

Монголын орчин үеийн түүхийн талаар БНХАУ-ын түүхчдийн баримталж буй үндэстний зарчмыг шүүмжлэх нь

Хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд БНХАУ дахь Монголын орчин үеийн түүхийн талаар нийтлэгдсэн бүтээлүүдэд олонтаа давтагддаг “Монгол бол Дундад улсын алдагдсан нутаг юм” хэмээх үзлийн онолын үндсийг хөндөхийг оролдов. Сунь Ятсений “Ардын гурван зарчимд” буй таван үндэстний бүгд найрамдах улсын тухай ойлголт нь Монгол улсыг Хятадын(中国)алдагдсан нутаг хэмээн үзэхэд хятадын түүхчдийг хүргэжээ. Орчин үеийн түүхийг судалж буй хятадын түүхчид ийнхүү Хятад(中国)хэмээх ойлголтыг манжийн Чин улсын хэмжээнд буцаан хэрэглэж буй явдал нь Монгол, Хятадын түүхийн салбар дахь үл ойлголцлын шалтгаан болж байна.

Түлхүүр үгc: Монгол улс, Хятад улс, Ардын гурван зарчим

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
397
PDF
143

Author Biography

Altantugs Namjilchoijil, Department of History, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia

Teacher (Ph.D.)

Published
2020-06-07
How to Cite
Namjilchoijil, A. (2020). The Defining the principles of nationalism of Chinese historians in relation to modern Mongolian history. Journal of International Studies, 1(110), 118-132. https://doi.org/10.5564/jis.v1i110.1347
Section
Articles