Mongolia’s sustainable development goals and the Japanese factor

(Issues on technical and technological cooperation)

  • Zagdtsesem Ukhnaa Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
Keywords: Post-industrial society, sustainable development, Mongolia's sustainable development goals, Japan's science and technology factors

Abstract

The article briefly describes the importance of green technology as a way to achieve sustainable development, the impact of Japanese technical and technological factors on the implementation of Mongolia's sustainable development goals in connection with Japan's industrialization, science, and technology policy implementation experience.

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт ба Японы хүчин зүйл (Техник, технологийн хамтын ажиллагааны жишээн дээр)

Хураангуй: Өгүүлэлд тогтвортой хөгжилд хүрэх арга зам болох ногоон технологи түүний ач холбогдол, Япон улсын аж үйлдвэржилт, шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын хэрэгжилтийн туршлагатай уялдуулан Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Японы техник, технологийн хүчин зүйлийн нөлөө, холбогдлын талаар товч өгүүлэх болно.

Түлхүүр үгc: Аж үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дараах нийгэм, тогтвортой хөгжил, Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилт, Япон улсын шинжлэх ухаан, технологийн хүчин зүйл

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
101
PDF
100
Published
2020-06-04
How to Cite
Ukhnaa, Z. (2020). Mongolia’s sustainable development goals and the Japanese factor. Journal of International Studies, 1(110), 41-55. https://doi.org/10.5564/jis.v1i110.1341
Section
Articles