Mongolian-Russian political relations :

its impact on Mongolian economy and railway development

  • Nyamdoljin Adiya Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
Keywords: Mongolian-Russian relations, political and economic relations, interests

Abstract

The author has been studied modern Mongolian-Russian political relations since the beginning of the 1990s when the world political situation changed dramatically and the Soviet Union collapsed. Mongolian-Russian relations during the transition to democracy and market economy were analyzed on the basis of agreements between two countries. The weakening of Mongolian-Russian relations in the 1990s is a step-by-step analysis of the political and economic situation in the two countries, the processes and changes in foreign policy, and the factors that hindered the proper development of relations. The author traces the revival of Mongolian-Russian relations in 2000 and the relationship between the two countries, which has reached the level of a comprehensive strategic partnership, does not reflect the level of Russia's policy towards Mongolia.

Монгол-Оросын улс төрийн харилцаа: Монголын эдийн засаг ба төмөр замын хөгжилд нөлөөлөх нь

Хураангуй: Монгол-Оросын орчин цагийн улс төрийн харилцааг дэлхийн улс төрийн байдалд гарсан огцом өөрчлөлт болон ЗХУ задарсан XX зууны 90-ээд оны эхэн үеэс эхлэн судалж,  ардчилал, зах зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн үед Монгол-Оросын харилцааг хоёр орны хооронд байгуулагдсан гэрээ, хэлэлцээрийг үндэслэн судлан шинжиллээ. 90-ээд онуудад Монгол-Оросын  харилцаа сулран саарсан асуудлыг хоёр орны улс төр, эдийн засгийн байдал, гадаад бодлогод холбогдох үйл явц, өөрчлөлтийг үе шаттайгаар задлан үзэж, харилцааг зохих түвшинд хөгжүүлэхэд саад болсон хүчин зүйлүүдийг илрүүлэн судалсан болно. Монгол-Оросын харилцаа сэргэсэн үеийг 2000 оноор зааглан авч үзэж, эдүгээ иж бүрэн стратегийн түншлэлийн түвшинд хүрээд байгаа хоёр орны харилцаа, тус түвшинг илэрхийлэх хэмжээнд хүрэхгүй байгааг ОХУ-ын Монголын талаарх баримталж ирсэн бодлого хэр оновчтой байсан ба алдаа нь юунд байсныг судлахыг зорив.

Түлхүүр үгс: Монгол, Оросын харилцаа, улс төр, эдийн засгийн харилцаа, ашиг сонирхол

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
111
PDF
134

Author Biography

Nyamdoljin Adiya, Institute of International Affairs, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Leading Research Fellow, Ph.D

Published
2020-06-04
How to Cite
Adiya, N. (2020). Mongolian-Russian political relations :. Journal of International Studies, 1(110), 21-40. https://doi.org/10.5564/jis.v1i110.1340
Section
Articles