Peripheral community of shared future and Sino-Mongolian relationship

  • Khugjilt Borjigon Center for Mongolia Studies, Inner Mongolian University, Hohhot, People's Republic of China
Keywords: Peripheral community of shared future, new type of Sino-Mongolian relationship, path

Abstract

The rise of any big country requires a peripheral supporting belt. The rise of China must be realized in sharing development and common progress with the regional countries. The characteristics of the community of shared future for mankind includes: sharing development achievements, achieving cooperation security, and people living in harmony. Building this community requires China to increase investment, and it requires the understanding and cooperation of neighboring countries. It also requires both sides to work hard and operate together. The construction of a Sino-Mongolian community of shared future or a new type of relationship needs to be promoted from the aspects of political mutual trust, economic and trade cooperation, humanities exchange, construction of discourse power and mechanism for further cooperation.

Хөрш орнуудын нийтлэг хувь заяаны үзэл баримтлал хийгээд Хятад, Монголын харилцаа

Хураангуй: Аливаа их гүрний сэргэн мандалт нь түшиг болохуйц хөрш зэргэлдээ дэмжлэг бүсүүдийг шаарддаг. БНХАУ-ын сэргэн мандалт ч мөн бүс нутгийн дэмжлэг, улмаар түүнтэй хөгжлөө хуваалцах, хамтын дэвшлийн үйл явцад сая биеллээ олох учиртай. Хөрш орнуудын нийтлэг хувь заяаны онцлогод хөгжлийн үр дүнгээ хуваалцах, хамтын ажиллагааны аюулгүй байдлаа хангах, иргэд хоорондын эвсэг харилцаа зэргийг хамруулсан байх ёстой. Хөрш орнуудын нийтлэг хувь заяаг байгуулахад Хятадын тал хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхээс гадна хөрш орнуудын ойлголцол, хамтын ажиллагаа, хамтын хүчин чармайлт дутагдаж болшгүй. Монгол, Хятад хөрш орны нийтлэг хувь заяаны буюу шинэлэг харилцааг төлөвшүүлэн буй болгоход улс төрийн итгэлцэл, худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хүмүүнлэгийн солилцоо, тус үзэл баримтлалын талаарх хамтарсан судалгаа, ажил хэрэгч механизм зэрэг ажлыг эрчимжүүлэх шаардлагатай.

Түлхүүр үг: Хөршүүд, нийтлэг хувь заяа, Хятад, Монголын шинэлэг харилцаа, арга зам

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
336
PDF
245

Author Biography

Khugjilt Borjigon, Center for Mongolia Studies, Inner Mongolian University, Hohhot, People's Republic of China

Associate Professor

Published
2019-12-30
How to Cite
Borjigon, K. (2019). Peripheral community of shared future and Sino-Mongolian relationship. Journal of International Studies, (1), 101-121. https://doi.org/10.5564/jis.v0i1.1256
Section
Articles