МОНГОЛ ХОНИНЫ НООСНЫ БҮТЭЦ, ШИНЖ ЧАНАРЫГ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОПИЙН АРГААР СУДЛАХ

Authors

  • Г. Ганбат ХААИС, Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль
  • Ц. Хишигжаргал ХААИС, Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль
  • Ч. Ганзориг МУИС, Хими, хими-инженерчлэлийн сургууль
  • Э. Оюунсүрэн ХААИС, Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль
  • Л. Ганчимэг МУИС, Хими, хими-инженерчлэлийн сургууль

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v10i1.301

Keywords:

Хайрслаг давхарга, цайварлаг давхарга, ортокортекс, паракортекс, хөндий гол

Abstract

Монгол хонины ноосны ноолуур, завсрын, сор, ямаан үснүүдийн хайрслаг давхарга, цайварлаг давхаргыг электрон микроскопийн аргаар анх удаа судалж тодорхойлсон. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд ноолууран үсний хайрс нь зөв хэлбэртэй, ширхэгтийн 1мм уртад оногдох хайрсны тоо 58 байхад ямаан үсний хувьд хайрс нь зөв биш хэлбэртэй ширхэгтийн 1мм уртад оногдох хайрсны тоо 67 байна. Цайварлаг давхаргын хувьд авч үзэхэд ноолууран үс нь орто, паракортекс гэсэн 2 хэсгээс тогтдог байна. Хөндлөн огтлолын талбай нь 285,9мкм2 байна. Ямаан үсний хувьд хөндлөн огтлолын хувьд ихэнх хувийг нь хөндий гол эзлэн тогтсон байна. Хөндлөн огтлолын талбай нь 10975,1мкм2 байна.

DOI: http://dx.doi.org/10.5564/mjas.v10i1.301

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1604
PDF 5231

Downloads

Published

2014-12-09

How to Cite

Ганбат, Г., Хишигжаргал, Ц., Ганзориг, Ч., Оюунсүрэн, Э., & Ганчимэг, Л. (2014). МОНГОЛ ХОНИНЫ НООСНЫ БҮТЭЦ, ШИНЖ ЧАНАРЫГ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОПИЙН АРГААР СУДЛАХ. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 10(1), 82–88. https://doi.org/10.5564/mjas.v10i1.301

Issue

Section

Articles