ЗАРИМ ҮҮЛДЭР, ОМГИЙН ЯМААН СҮРГИЙН УДАМЗҮЙН БҮТЭЦ, ЯЛГАА

Authors

  • С. Болормаа Шинэ Инглэндийн Их Сургуулийн харъяа Орчин зүй ба Хөдөө Судлалын Сургууль, Австрали
  • А. Рувинский Шинэ Инглэндийн Их Сургуулийн харъяа Орчин зүй ба Хөдөө Судлалын Сургууль, Австрали
  • Б. Мандах МААЭШХ, Монгол улс.

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v10i1.299

Keywords:

микросателлит, ангид эвсэл үрт байдал, полиморф шинж, удамзүйн зай

Abstract

Микросателлитууд (MS) нь үүлдэр, омгийн мал, амьтны сүрэг доторх хийгээд хоорондох удамзүйн ялгааг тодорхойлох, ойр төрлийн холбоотой популяцуудын эволюцийн уялдааг илэрхийлэхэд чухал ач холбогдолтой. Судалгаагаар Монголын зарим үүлдэр (Говь Гурван Сайхан), омгийн (Баяндэлгэрийн улаан, Завханы буурал) ямааны хоорондох удамзүйн зай, филогенетикийн уялдааг 14 микросателлит ашиглан гаргав. Судалгаанд хамрагдсан үүлдэр, омгийн ямааны ангид эвсэл үрт байдал, полиморф шинж өндөр, харин тэдгээрийн хоорондох удамзүйн зай (ялгаа) бага (0.026-0.031) ажээ.

DOI: http://dx.doi.org/10.5564/mjas.v10i1.299

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1697
PDF 2484

Downloads

Published

2014-12-09

How to Cite

Болормаа, С., Рувинский, А., & Мандах, Б. (2014). ЗАРИМ ҮҮЛДЭР, ОМГИЙН ЯМААН СҮРГИЙН УДАМЗҮЙН БҮТЭЦ, ЯЛГАА. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 10(1), 71–77. https://doi.org/10.5564/mjas.v10i1.299

Issue

Section

Articles