ОРХОНЫ ХӨНДИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗРЫН УРГАМАЛЖИЛТЫН СУДАЛГАА (ХАРХОРИН СУМЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

Authors

  • Д. Эрдэнэчимэг Экологи технологи хөгжлийн сургууль
  • О. Бүрэнжаргал Экологи технологи хөгжлийн сургууль

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.283

Keywords:

ургамлан бүлгэмдэл, бэлчээрийн доройтол, ургац, тусгаг бүрхэц, зүйлийн бүрэлдэхүүн

Abstract

Орхоны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын ургамлан бүлгэмдлийн судалгааг Хархорин сумын жишээн дээр Мойлт, Намаг, Их элстий, Баянзүрх зэрэг газруудад хийж гүйцэтгэв. Судалгааны явцад ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн, тусгаг бүрхэц, ургац зэрэг үзүүлэлтийг тодорхойлж бэлчээрийн доройтлын байдалд үнэлгээ өгөв. Судалгааны үр дүнгээр төв суурин газарт ойр орших Мойлтын амны бэлчээр хүчтэй талхлагдсан байсан бол сумын төвөөс харьцангуй хол зайд орших Намаг, Их Элстийн бэлчээр дунд зэрэг талхлагдсан, харин Баянзүрхийн бэлчээр бага ашиглагдсан буюу соргог бэлчээрт хамаарч байна.

DOI: http://dx.doi.org/10.5564/mjas.v12i1.283

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1578
PDF 2291

Downloads

Published

2014-12-08

How to Cite

Эрдэнэчимэг, Д., & Бүрэнжаргал, О. (2014). ОРХОНЫ ХӨНДИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗРЫН УРГАМАЛЖИЛТЫН СУДАЛГАА (ХАРХОРИН СУМЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР). Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 12(1), 199–205. https://doi.org/10.5564/mjas.v12i1.283

Issue

Section

Articles