Methodology to value forest ecosystem services in Mongolia

Authors

  • Ganzorig Gonchigsumlaa School of Economics and Business, Mongolian University of Life Science, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-5516-573X
  • Khishigjargal Mookhor School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Battulga Purevragchaa Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, West Selbe street 15, 15170, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v31i3.1555

Keywords:

Forest ecosystem services, value, valuation, methodology

Abstract

The methodology to value the forest ecosystem services, or ecological and economic value, has been approved in 1999 in Mongolia; however, it has not been changed for 20 years since its approval. The aim of the research was to develop a method to value the ecosystem services of the forest in Mongolia. The research focused on comparison of methodologies and international experiences of valuation of forest ecosystem services and its payment systems. As a result, the methodology of valuation of 7 types of forest ecosystem services was developed in Mongolia, which includes use value (forest stock and non-timber forest products) and non-use value (forest conservation of water, soil and biodiversity, carbon sequestration, and recreational services).

Монгол орны ойн экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг тооцох арга зүй

Монгол орны ойн экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнэ буюу экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, түүнийг тооцох аргачлал 1999 онд батлагдсан бөгөөд үүнд сүүлийн 20 жилийн хугацаанд өөрчлөлт ороогүй байна. Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол орны ойн экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг тооцох арга зүйг судалж, шинэчлэн сайжруулах зорилготой. Ойн экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг тооцоолох арга зүй болон түүнд суурилсан төлбөрийн системийг амжилттай хэрэгжүүлж буй олон улсын туршлага болон шинжлэх ухааны арга зүйг харьцуулан судлав. Судалгааны үр дүнд шууд үр ашгийн буюу ойн нөөц, ойн дагалт баялгийн үнэ цэнэ, шууд бус үр ашгийн буюу ойн ус, хөрс,  биологийн төрөл зүйл хамгаалах, нүүрстөрөгч агуулах, рекреацийн гэсэн 7 төрлийн ойн экосистемийн үйлчилгээний нийт үнэ цэнийг  тооцох арга зүйг боловсруулсан.

 Түлхүүр үг:  Ойн экосистемийн үйлчилгээ, үнэ цэнэ, үнэлгээ, арга зүй

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
185
PDF 804

Downloads

Published

2021-02-15

How to Cite

Gonchigsumlaa, G., Mookhor, K., & Purevragchaa, B. (2021). Methodology to value forest ecosystem services in Mongolia. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 31(3), 193–201. https://doi.org/10.5564/mjas.v31i3.1555

Issue

Section

Articles