The Study of treatment methods for animal diseases completed by lamtan Tsevelvanchigdorj “Targan bandida” of Arvai khuree

Authors

  • Ganzaya Yagaan Gandanpuntsoglin monastery, Uvurkhangai province, Mongolia
  • Suglegmaa Khurgaa Ulaanbaatar state university, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1367

Keywords:

The scriptures for the cure of disease, sickness, affliction, satiety, the wisdom of life

Abstract

Tsevelvanchigdorj, popularly known as the “Fat Bandida” of the Arvain khuree, wrote a five-part text at the Veterinary Center, marked with the letters “Ka” to “Ca”. More than 60 diseases, about 130 treatments and treatments in “Ka” sheep treatment scripture, more than 100 types of treatment methods to cure more than 70 diseases in “Kha” horse treatment scripture, 17 diseases and about 50 types of treatment methods in “Ga” or cattle treatment scripture. A total of 192 diseases and 369 treatments used to treat more than 40 diseases, more than 80 types of treatment in the “Nga” camel treatment scripture, 5 diseases and 9 types of treatment in the “Ca” goat treatment scripture, as well as 6 types of life methods  surgery is sampled.

Арвайн хүрээний “Тарган бандида” ламтан Цэвэлванчигдоржийн зохиосон малын өвчнийг анагаах арга, заслын судруудыг судалсан дүн

Арвайн хүрээний “Тарган бандида” хэмээн алдаршсан Цэвэлванчигдорж мал эмчилгээний төвд үсгийн “Ka”-аас “Ca” хүртэл тэмдэглэсэн таван хэсгээс бүрдсэн нэг боть зохиол бичжээ. “Ka” хонины эмчилгээний сударт 60 гаруй өвчин, 130 орчим эмчилгээ, дом заслууд, “Kha” адууны эмчилгээний сударт 70 гаруй зүйлийн өвчнийг анагаах 100 гаруй төрлийн эмчилгээний арга засал, “Ga” буюу үхрийн эмчилгээний сударт 17 өвчин, 50 орчим төрлийн эмчилгээний арга засал, “Nga” тэмээний эмчилгээний сударт 40 гаруй өвчин, 80 гаруй төрлийн эмчилгээний арга, “Ca” ямааны эмчилгээний сударт 5 өвчин, 9 төрлийн эмчилгээ, мөн аж амьдралын талаархи 6 төрлийн аргууд зэрэг  нийт 192 төрлийн өвчин, түүнийг анагаахад ашиглагддаг 369 эмчилгээний арга заслыг түүвэрлэн бичсэн байна.

 Түлхүүр үг: өвчнийг анагаах судар, өвчин, домнох, ханах, аж амьдралын ухаан

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
180
pdf 327

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Yagaan, G., & Khurgaa, S. (2020). The Study of treatment methods for animal diseases completed by lamtan Tsevelvanchigdorj “Targan bandida” of Arvai khuree. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 34–39. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1367

Issue

Section

Articles