General concepts of policy study: Foundations of policy study in Mongolia

Authors

  • Uyanga Luvsanbayar Department of Policy Studies & Political Economy, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2574

Keywords:

political policy, policy science, policy study, political analysis, public policy analysis

Abstract

The main subject of the Policy study is state policy and its execution method. As there are many definitions and interpretations regarding state policies, respective to Thomas Dye, William Jenkins, and James Anderson’s interpretations can be summarized as “State policy shall be operative agenda of the government and its agents to partially or wholly address the necessities of the society”. Initially, a Policy study was established in Mongolia with the aim to offer recommendations and suggestions on state policies and government operations, but these days the ones with substantial capability in policy development and its implementation are the ones who are of using it to the fullest extension. Therefore, it is imperative to focus on the establishment or development of a policy study institution that has a reliable and accurate source of information and is capable of anticipating changes in society.

Бодлого судлалын ерөнхий ойлголт: Mонгол дахь бодлогын судалгааны үндэс

Бодлого судлалын гол судлагдахуун нь төрийн бодлого хийгээд түүнийг хэрэгжүүлэх үйл явц юм. Төрийн бодлогын тухай олон тодорхойлолт байдгаас Томас Дай, Виллиам Женкинс, Жеймс Андерсон нарийн тодорхойлолтуудыг нэгтгэн “Төрийн бодлого гэдэг нь төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын хуулиар олгогдсон эрх мэдлийн хүрээнд нийгэмд тулгамдсан асуудлыг хэсэгчилсэн болон цогц байдлаар шийдвэрлэх үйл ажиллагааны чиглэл юм” хэмээн тодорхойлж болно. Монгол Улсад бодлогын судалгаа нь төрийн бодлого үйл ажиллагаанд заавар, зөвлөмж өгөх үүрэг бүхий үүссэн ч өнөө үед бодлого боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтээрээ хамгийн хүчтэй улс орон л байгаа бүх боломж бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглаж чадаж байна. Тиймээс цаг үе, нийгмийн өөрчлөлтийг урьдчилан тооцоолох чадвартай, үнэн, зөв, бодитой мэдээллийн эх сурвалж бүхий Бодлогын судалгааны институцийн хөгжилд нэн түрүүнд анхаарах нь чухал юм.

Tүлхүүр үгс: улс төрийн бодлого, бодлогын ухаан, бодлогын судалгаа, бодлогын шинжилгээ

Abstract
90
PDF
150

Author Biography

Uyanga Luvsanbayar, Department of Policy Studies & Political Economy, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Master of Arts

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Luvsanbayar, U. (2022). General concepts of policy study: Foundations of policy study in Mongolia. Studia Philosophiae Et Juris, 46(37), 214–223. https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2574

Issue

Section

Articles