On some issues of the concept of culture

Authors

  • Dashnyam Luvsandamba

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2572

Keywords:

culture, global, uncoditional service, civilized world

Abstract

We understand culture as a continuous process of creating and growing good things in the universe that do not harm and destroy human life, and its creative results. In other words, culture is the main factor that creates people and society. However, today it is becoming clear that the culture we have created, as well as our cultured people, have been faced with multifaceted social processes, life's difficulties and conflicts, and major ecological destruction. Therefore, in the current situation, we feel that we have a lot to talk about, remember, and change about our cultured man and the cultures he creates.

Соёлын тухай ойлголтын зарим асуудалд

Хураангуй: Соёл гэдгийг бид орчлон ертөнцөд хор хөнөөл үгүй, хүний амьдралыг бусниулж сөнөөхгүй тийм дэвшилтэт сайныг бий болгон, түүнээ өсгөж үржүүлж буй үргэлжидийн үйл явц, түүний бүтээгч үр дүн гэж ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл, хүн, нийгмийг бүтээдэг гол хүчин зүйл маань соёл мөн. Гэтэл өнөөдөр бидний бүтээсэн соёл, тэрчлэн соёлт хүн маань нийгмийн олон талт үйл явц, амьдралын бэрхшээл зөрчил, байгаль экологийн томоохон сүйрлийн өмнө тулж ирсэн нь тодорхой болж байна. Иймд өнөөгийн нөхцөлд соёлт хүнийхээ тухай ч, түүний бүтээн цогцлоож байгаа соёлуудын тухай ч ярьж хэлэлцэх,санаж сэрэх, өөрчлөх юм бидэнд багагүй байгаа нь өдөр ирэх тусам мэдрэгдсээр байгаа юм.

Tүлхүүр үгс: соёл, дэлхийжил, нөхцөлдөөнт бус үйлчлэл, соёлт ертөнц

Abstract
93
PDF
142

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Luvsandamba, D. (2022). On some issues of the concept of culture. Studia Philosophiae Et Juris, 46(37), 193–197. https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2572

Issue

Section

Articles