New Economy and New Political Economy

Authors

  • Batkhishig Badamdorj Department of Policy Studies & Political Economy, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences,  Ulaanbaatar,  Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2571

Keywords:

new political economy, knowledge economy, digital economy

Abstract

A new economy emerges and develops as a result of the IV industrial revolution. However, there is still no consensus about its structure. The author sets in this article the task of determining the structure of the new economy and comes to the conclusion that it includes 5 main parts, namely the knowledge economy, the digital economy, the green economy, the circular economy and sharing economy and studies their essence and features. The author concludes that these five parts are closely interconnected and interdependent. The knowledge economy is the main source of the new economy and while the digital economy serves as its main driving force. The green economy is a concentrated expression of the new economy, since the future of mankind is connected only with it. To form a green economy, it is necessary to support the development of the circular economy and sharing economy. They, in turn, should be based on the development of the digital economy. Determining the structure and features of the new economy has not only theoretical and methodological significance, but also practical value. So, in order to develop a new economy, Mongolia must form its constituent parts in an interconnected and holistic way. The new economy will certainly accelerate economic development, but it is not yet clear how it will improve the lives of the population and in particular reduce poverty and how it will affect the development of social sectors. Along with this, the political and economic situation in the world has changed significantly. In such a new environment, it is necessary to carefully study the trend and consequences of the new economy, as well as the contradictions in international relations and the development of the country. The author believes that this problem may well be solved by the new political economy and substantiates his conclusion with some arguments.

Шинэ эдийн засаг ба шинэ улс төрийн эдийн засгийн ухаан

Аж үйлдвэрийн IV хувьсгалын үр дүнд шинэ эдийн засаг үүсэн хөгжиж байна. Шинэ эдийн засаг нь ямар бүтэцтэй болох талаар нэгдсэн байр суурь хараахан бий болоогүй байна. Зохиогч энэ өгүүлэлдээ шинэ эдийн засгийн бүтцийг тодорхойлох зорилго тавьж, тэр нь мэдлэгийн эдийн засаг, дижитал эдийн засаг, ногоон эдийн засаг, эргэлтийн эдийн засаг, бусадтай хуваалцах эдийн засаг гэсэн 5 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ гэж үзсэн бөгөөд тэдгээрийн мөн чанар, онцлог шинжийг судалжээ. Шинэ эдийн засгийн бүрэлдэхүүний эдгээр таван хэсэг хоорондоо нягт уялдаатай, харилцан хамааралтай юм. Шинэ эдийн засгийн гол эх сурвалж нь мэдлэгийн эдийн засаг бол үндсэн хөдөлгөгч хүч нь дижитал эдийн засаг юм. Харин ногоон эдийн засаг бол шинэ эдийн засгийн төвлөрсөн илэрхийлэл мөн. Эцсийн эцэст хүн төрөлхтөний ирээдүй гагцхүү ногоон эдийн засагтай холбоотой. Ногоон эдийн засгийг бүрдүүлэхийн тулд эргэлтийн эдийн засаг, бусадтай хуваалцах эдийн засгийг хөгжүүлэх ёстой. Эдгээр нь гагцхүү дижитал эдийн засгийн хөгжилд тулгуурлана гэж дүгнэжээ. Шинэ эдийн засгийн бүтэц, онцлог шинжийг ийнхүү тодорхойлох нь онол, арга зүйн хувьд төдийгүй практикийн их ач холбогдолтой юм. Монгол Улс шинэ эдийн засгийг хөгжүүлэхийн тулд тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг харилцан уялдаатай, нэгдмэл байдлаар бүрдүүлэх шаардлагатай. Шинэ эдийн засаг эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгах нь тодорхой боловч хүн амын амьжиргааг хэрхэн сайжруулах, ялангуяа ядуурлыг хэр зэрэг бууруулах, нийгмийн салбаруудын хөгжилд хэрхэн нөлөөлөх нь хараахан тодорхой бус байна. Түүнчлэн дэлхий улс төр, эдийн засгийн нөхцөл байдал эрс өөрчлөгдлөө. Ийм шинэ нөхцөлд шинэ эдийн засгийн хөгжлийн хандлага, үр нөлөө, үр дагавар зэргийг шинэ улс төрийн эдийн засгийн ухаан хийх боломжтой гэдгийг зохиогч хэд хэдэн зүйлээр үндэслэсэн байна.

Tүлхүүр үгс: шинэ улс төрийн эдийн засгийн ухаан, мэдлэгийн ба дижитал эдийн засаг

Abstract
104
PDF 103

Author Biography

Batkhishig Badamdorj, Department of Policy Studies & Political Economy, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences,  Ulaanbaatar,  Mongolia

Academician, doctor (Sc.D), professor

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Badamdorj, B. (2022). New Economy and New Political Economy. Studia Philosophiae Et Juris, 46(37), 173–192. https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2571

Issue

Section

Articles