Policy decision, planning and budgeting: legal regulations and implement

Authors

  • Bayanmunkh Tseevendorj Department of Political Science & Legal Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2569

Keywords:

development policy, planing, policy and planning

Abstract

It is discussed that the main problems to the development policy and planning in Mongolia are unstable and without connection, relation and evaluation. Mongolia has passed five long term development policy in the last 25 years and it means one long term policy implemented only five years averagely. In order to solve this problem, the concept of stability of the state development policy and planning is written to the constitution of Mongolia in 2019. Some laws and regulations are being changed in order to implement this concept efficiently. One of the bases of stable implement of development policy is relation between policy and budgeting. The purpose of this article is to do some research related to these issues including the legal regulations to the connection and relationship between development policy, planning and budgeting. The document of the state budget is a kind of documents related to development policy and planning.

Бодлогын шийдвэр, төлөвлөлт, төсөвлөлтийн уялдааг хангах нь: эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд тулгамдаж байгаа асуудалд бодлого тогтвортой үйлчилдэггүй, залгамж чанарыг хангаж чаддаггүй, үр дүнг нь үнэлж дүгнэдэггүй гэсэн дүгнэлт хийгддэг. Зөвхөн урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг авч үзэхэд л сүүлийн 25 жилийн хугацаанд 5 дахь бодлогоо батлан гаргаад байгаа бөгөөд нэг баримт бичгийн дундаж хугацаа 5 жил байгаа юм. Энэ байдлыг засах үүднээс хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой байна гэсэн агуулгыг Үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр тусган энэ үзэл бармтлалд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажил хийгдэж байна. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт тогтвортой байх, хэрэгжих нэг үндэс нь бодлого болон төсөвлөлтийн уялдаатай байдал юм. Үүнийг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрхэн хангаж байгаа хийгээд хэрэгжүүлэх явцад тулгамдаж байгаа хууль, эрх зүйн зохицуулалт байгаа эсэхэд шинжилгээ хийхийг зорив.

Tүлхүүр үгс: хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хууль тогтоомжийн

Abstract
68
PDF
96

Author Biography

Bayanmunkh Tseevendorj, Department of Political Science & Legal Studies, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

Ph.D candidate student

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Tseevendorj, B. (2022). Policy decision, planning and budgeting: legal regulations and implement. Studia Philosophiae Et Juris, 46(37), 139–152. https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2569

Issue

Section

Articles