Distinctive features, achievements, and challenges of development policies of neighboring countries

Authors

  • Erdenechimeg Omboosuruen Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia.

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2566

Keywords:

socio-economic policy, inflation rate, unemployment rate, corruption index, GDP, concept, Mongolia, Russian Federation, Kazakhstan, South Korea

Abstract

With the collapse of the Soviet Union in 1990, its member states and countries with socialist regime faced many challenges and obstacles. Countries have developed differently for more than 30 years, choosing to uphold human values, freedoms, democracy, and a market economy. This is the reason the paper studies how Russia, Kazakhstan, and Mongolia have developed, what challenges they have overcome, and what they have achieved. In the case of Russia and Kazakhstan, the social and economic results have been relatively high due to relatively stable development policies and policies. Mongolia, on the other hand, is a unique country with very unstable political and development policies, natural resource dependent economy, underdeveloped industries, with high unemployment and poverty. The level of development of South Korea is incredible. It is a country that has succeeded in implementing a market economy government with a lot of effort. The above research shows the higher is the sustainability of political and development policies, the higher success it shows for socio-economic development

Хөрш орнуудын хөгжлийн бодлогын онцлог: ололт, амжилт, сорилт, бэрхшээл

1990 онд Зөвлөлт Холбоот Улс задран унаснаар түүний бүрэлдэхүүнд байсан улс орнууд болон социалист системд байсан улс орнууд олон сорилт, бэрхшээлүүдтэй нүүр тулсан. Эдгээр улс орнууд хүн төрөлхтний үнэт зүйл болсон хүний эрх, эрх чөлөө, ардчиллыг дээдлэх, зах зээлийн эдийн засгийг тууштай баримтлах замыг сонгож өнөөдрийг хүртэл энэ чиг баримжаагаар 30 гаруй жил хөгжиж байна. Тиймээс ОХУ, Казакстан, Өмнөд Солонгос, Монгол улсуудын хөгжлийн онцлог юу байв, ямар амжилтанд хүрсэн, ямар сорилт бэрхшээл тулгарч буйг харьцуулан дүгнэх зорилгоор эл илтгэлийг бичиж байна. ОХУ ба Казакстаны хувьд төрийн бодлого болон хөгжлийн бодлого нь тогтвортой хэрэгжиж ирсэн. Монгол Улсын тухайд улс төр, хөгжлийн бодлого тогтворгүй, байгалийн баялагаас хэт хамааралтай эдийн засагтай, үйлдвэрлэл сул хөгжсөн, ажилгүйдэл, ядуурал өндөртэй улс юм. Өмнөд Солонгосын хувьд хөгжлийн хүрсэн түвшин бол гайхамшиг. Нийтлэлийн харьцуулсан судалгаанаас харахад улс төрийн болон хөгжлийн бодлого хэдий чинээ тогтвортой байх нь төдий чинээ улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжил үр дүнтэй байдгийг харуулж байна.

Түлхүүр үг: Нийгэм-эдийн засгийн бодлого, инфляцийн түвшин, ажилгүйдлийн түвшин, авилгын индекс, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, (ДНБ), бодлого, Монгол, ОХУ, Казакстан, Өмнөд Солонгос.

Abstract
77
PDF
143

Author Biography

Erdenechimeg Omboosuruen, Institute of Philosophy, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia.

Doctor (Ph.D), associate professor, Senior researcher

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Omboosuruen, E. (2022). Distinctive features, achievements, and challenges of development policies of neighboring countries. Studia Philosophiae Et Juris, 46(37), 100–115. https://doi.org/10.5564/spej.v46i37.2566

Issue

Section

Articles