The study of Mongolian khirgisuur and its external structural typology issues

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/sa.v43i2.3186

Keywords:

Khirgisuur, external structure organization, classification, symbolic meaning

Abstract

Researchers T.Iderkhangai and Kh.Uyanga published an article entitled "Study of khirgisuur in Mongolia and classification of its external structure in "Journal of the Archaeology, History and Humanitarian" for the issue 18, 2022. Nevertheless, the accuracy of the database used in this article is quite questionable, the classification principle of monuments is too contradictory, recent research results have not been well considered, thier view and conclusion lack clear grounds and evidence, and some are overly abstract, so it cannot be acceptable as an academic classification. In this article, the review is presented in 6 parts and includes some suggestion.

“Монгол нутаг дахь хиргисүүрийн судалгаа, түүний гадаад бүтэц зохион байгуулалтын ангиллын асуудалд” эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд өгөх шүүмж

Товчлол. Судлаач Т.Идэрхангай, Х.Уянга нар МУИС-ийн Улаанбаатар их сургуулиас цувралаар эрхлэн гаргадаг “Journal of the Аrchaeology, History and Humanitarian” сэтгүүлийн 2022 оны 18-р дугаарын 39-60 дугаар талд “Монгол нутаг дахь хиргисүүрийн судалгаа, түүний гадаад бүтэц зохион байгуулалтын ангиллын асуудалд” нэртэй нэгэн эрдэм шинжилгээний өгүүллийг нийтлүүлжээ. Гэвч энэхүү өгүүлэлд хэрэглэсэн мэдээллийн сангийн нарийвчлал нь нэлээд эргэлзээтэй, дурсгалын ангилал зүйн зарчим нь хэт зөрчилтэй, сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнг сайн харгалзаж үзээгүй, санал дүгнэлтүүд нь тодорхой үндэслэл, баримт нотолгоо муутай, зарим талаар хэтэрхий хийсвэр хэмээн үзэж байгаа тул 6 хэсэгт шүүмжийг өгч өөрийн саналыг дурдсан болно.

Түлхүүр үг: Хиргисүүр, гадаад бүтэц зохион байгуулалт, ангилал, утга бэлгэдэл

Abstract
361
PDF
131

Downloads

Published

2023-12-22

How to Cite

Tsogtbayar, T. (2023). The study of Mongolian khirgisuur and its external structural typology issues. Studia Archaeologica, 43(2), 112–116. https://doi.org/10.5564/sa.v43i2.3186

Issue

Section

Review papers