Pasture user groups of herders and rangeland use agreement, regulation and implementation

Authors

  • Gankhuyag Nyam-Ochir Mongolian National Federation of Pasture User Groups, Mongolian National Federation of Pasture User Groups Bayanzurkh district, 3 khoroo, Tokio tower, 26th building 6-606, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0003-2202-4348
  • Enkh-Amgalan Tseelei Mongolian National Federation of Pasture User Groups, Mongolian National Federation of Pasture User Groups Bayanzurkh district, 3 khoroo, Tokio tower, 26th building 6-606, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Erdenechuluun Tumur School of Economics and Business, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17029, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Gerlee Shuuduv School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17029, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v15i35.2442

Keywords:

herder, pasture

Abstract

At first glance, Mongolia's rangeland and private livestock are classic examples of the "tragedy of commons". However, a combination of traditional nomadic rangeland management and government regulations has led to the emergence of Mongolian nomadic pastoralism. Herders who have been sharing their rangelands for four seasons have initiated, agreed upon, and implemented local-specific approaches to rangeland use plans. The government has entered into rangeland use agreements with herders to ensure the proper use of rangeland resources. Experience has shown that the organization of rangeland use areas needs to meet several fundamental principles. These include: providing the participation of all herders in the soum and bagh, clarifying the rights and responsibilities of the primary organizational unit herders' pasture user group, ensuring the coherence of traditional herders' regulations with government regulations, and on this basis between herders' pasture user group and local government Mechanisms for concluding and implementing mining agreements and for herders to integrate them with their own voluntary and government regulations seem to be effective.

Малчдын хамтын зохион байгуулалт, бэлчээр ашиглалтын гэрээний зохицуулалт ба хэрэгжилт

Хураангуй

Өнгөцхөн харвал Монгол орны бэлчээр нутаг нийтийн эзэмшилд, мал сүрэг хувийн эзэмшилд байгаа нь “нийтийн эзэмшлийн эмгэнэл”-ийн сонгодог жишээ болж харагддаг. Гэтэл нүүдэлчдийн олон жилийн турш дундын бэлчээрээ ашиглаж ирсэн уламжлалт зохион байгуулалт, сүүлийн жилүүдэд төрийн зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа дүрэм журмуудыг хослуулан хэрэгжүүлснээр Монголын нүүдлийн МАА-н онцлогт тохирсон ашиглалтын хэлбэр гарч ирж байна. Дөрвөн улирлын бэлчээрээ хамтаараа ашиглаж ирсэн малчид хамтран дундын бэлчээрээ ашиглах төлөвлөгөө гаргах, харилцан зөвшилцөх, хэрэгжүүлэх орон нутгийн онцлогт тохирсон арга замуудыг санаачлан хэрэгжүүлж, төрийн зүгээс малчидтай бэлчээр нөөцийн зүй зохистой ашиглалтыг хангах бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулж байна. Туршлагаас үзэхэд бэлчээр ашиглалтын хэсгийн зохион байгуулалтыг хийх нь хэд хэдэн үндсэн зарчмуудыг хангах хэрэгтэй болж байна. Үүнд: тухайн сум багт байгаа бүхий л малчдын оролцоог хангах, анхан шатны зохион байгуулалтын нэгж малчдын бэлчээр ашиглалтын хэсгийн эрх үүрэг тодорхой байх, малчдын уламжлалт зохицуулах арга хэмжээг төрийн журам дүрмийн уялдааг хангах, үүний үндсэн дээр малчдын бэлчээр ашиглалтын хэсэг болон орон нутгийн удирдлагын хооронд бэлчээр ашиглалтын гэрээ байгуулах, хэрэгжүүлэх механизмын мөн малчдын өөрсдийн сайн дурын болон төрийн албан журам дүрэмтэй хоршуулах нь үр дүнтэй нь харагдаж байна.

Түлхүүр үг: бэлчээрийн доройтол, ган, зуд

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
96
PDF 105

Downloads

Published

2022-12-26

How to Cite

Nyam-Ochir, G., Tseelei, E.-A., Tumur, E., & Shuuduv, G. (2022). Pasture user groups of herders and rangeland use agreement, regulation and implementation. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 15(35), 7–12. https://doi.org/10.5564/mjas.v15i35.2442

Issue

Section

Articles