Analysis on the industrial structure change of animal husbandry banner in Inner Mongolia, China (taking zaruud as an example)

Authors

  • Burenjargal Tangudai School of Ethnology and Sociology, Inner Mongolia University, University West ST 235, Khuh-khot,Inner Mongolia, P.R.C
  • Horiwa Bayujin School of Ethnology and Sociology, Inner Mongolia University, University West ST 235, Khuh-khot, Inner Mongolia, P.R.C
  • Badarch Sundui School of Economics and Business, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v34i3.1923

Keywords:

pastoral banner area, industrial structure change, zaruud banner

Abstract

This paper uses the grey relational analysis on the relationship between industrial structure and economic growth in Zaruud Banner. Zaruud Banner located in the pastoral area of northern China, which is known as marginal, ethnic, ecologically fragile and less-developed area. The results of the study illustrate the periodical changes in its industrial structure change and summarize its overall development situation. On the basis of the empirical research, Zaruud Banner should adjust the industrial structure and develop a modern industrial system; improve the industrial efficiency; strengthen the construction of industrial zones; pay attention to the development of the industrial chain and improve the product quality.

Өвөр Монголын өөртөө засах орны Малжих хошууны үйлдвэрлэлийн бүтцийн өөрчлөлтийн шинжилгээ  

Уг судалгааны ажлаар саарал хамаарлын шинжилгээний арга ашиглан Жарууд хошууны үйлдвэрлэлийн бүтэц болон эдийн засгийн өсөлтийн хоорондын хамаарлын эмпирик судалгааг хийлээ. Хилийн бүс, угсаатны нутаг, экологийн эмзэг бүс, эдийн засгийн хөгжил хоцронгуй нутаг болох Хятадын хойд нутгийн малжих орны түүхийн өөрчлөлтийн явцад бий болсон үйлдвэрлэлийн бүтцийн үе шатат нөлөөллийг судлахын зэрэгцээ хөгжлийн ерөнхий нөхцөлийг системтэйгээр нэгтгэн дүгнэж, дүн шинжилгээ хийсэн юм. Эмпирик судалгааны үр дүнд тулгуурлан Жарууд хошуу нь үйлдвэрлэлийн бүтцийг сайжруулж, орчин үеийн үйлдвэрлэлийн системийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн үр ашгийн төвшинг нэмэгдүүлж, аж үйлдвэрлэлийн паркийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх, үйлдвэрлэлийн гинжин хэлхээг хөгжүүлэхэд анхаарч бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах хэрэгтэй зэрэг саналыг дэвшүүллээ. 

 Түлхүүр үг: Малжих хошуу нутаг, үйлдвэрлэлийн бүтцийн хувирлын явц, Жарууд хошуу

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
154
PDF
152

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Tangudai, B., Bayujin, H., & Sundui, B. (2021). Analysis on the industrial structure change of animal husbandry banner in Inner Mongolia, China (taking zaruud as an example). Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 34(3), 88–94. https://doi.org/10.5564/mjas.v34i3.1923

Issue

Section

Articles