Improvement of the quantitative determination of tetracycline antibiotic residues in meat

Authors

  • Nyamsuren Purevdorj School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Delgermurun Dugar School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bolormaa Pelden School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bayarmaa Bold Research and Innovation Office, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-6797-821X

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v34i3.1917

Keywords:

Drug residue, tetracycline, high-performance liquid chromatography (HPLC)

Abstract

In recent years, the absence of veterinary drug residues in animal products for human consumption has been identified as one of the key indicators of food safety. In Mongolia, there is an urgent need to introduce a certified methodology for the analysis of drug residues in animal products. In the framework of this study a methodology for the analysis of residues of tetracycline antibiotics in meat using HPLC method was developed. For the development of the method, the minimum detection limits, the scope of work and linearity, accuracy or frequency were established.

Маханд тетрациклины бүлгийн антибиотикийн үлдэгдлийг тоон аргаар тодорхойлох аргыг боловсронгуй болгох  

Сүүлийн жилүүдэд, дэлхий дахинаа хүний хүнсэнд хэрэглэх малын гаралтай бүтээгдэхүүнд малын эмийн үлдэгдэл байхгүй байх нь аюулгүй хүнсний нэг гол үзүүлэлт гэж тодорхойлоод байгаа билээ. Монгол улсад малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд эмийн үлдэгдлийг шинжлэх баталгаат арга зүйг практикт нэвтрүүлэх, арга зүйг өргөтгөх, шинжлэх эмийн үлдэгдлийн нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зэрэг ажлууд нэн шаардлагатай байна.

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд бид маханд тетрациклины бүлгийн антибиотикийн үлдэгдлийг өндөр ялгах чадвартай шингэний хроматографийн (ӨЯЧШХ) аргаар шинжлэх арга зүйг боловсрууллаа. Маханд антибиотикийн үлдэгдлийг ӨЯЧШХ-ийн аргаар тодорхойлох арга зүйг тогтоохдоо илрүүлэх хязгаар доод хязгаар, ажлын хүрээ болон шугаман чанар, нарийвчлал буюу давтац зэрэг үзүүлэлтүүдийг тогтоох замаар тодорхойллоо.

Түлхүүр үг: Эмийн үлдэгдэл, тетрациклин, өндөр ялгах чадвартай шингэний хроматографийн (ӨЯЧШХ) арга

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
169
PDF
330

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Purevdorj, N. ., Dugar, D., Pelden, B., & Bold, B. (2021). Improvement of the quantitative determination of tetracycline antibiotic residues in meat. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 34(3), 32–38. https://doi.org/10.5564/mjas.v34i3.1917

Issue

Section

Articles