Determination of tetracycline residue in meat and by-products

Authors

  • Delgermurun Dugar School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Batbold Danzanlkhagva General Authority for Veterinary Services, Ministry of Food, Agriculture, and Light Industry, Enkhtaivan avenue 16а, 13381, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Nyamsuren Purevdorj School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bayarmaa Bold Research and Innovation Office, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bolormaa Pelden School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0003-4992-4215

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v34i3.1914

Keywords:

Antibiotics, residues, qualitative analysis, fluid chromatography

Abstract

When veterinary drugs are not completely eliminated from the animal body, there is a risk that the residues of the drug will adversely affect human health through food. Within this study, the objective was to develop appropriate methodology for high-resolution liquid chromatography HPLC of tetracycline antibiotic residues in animal meat, E-reader qualitative analysis of antibiotic residues in some meat samples, and analysis of tetracycline antibiotic residues in animal meat samples. Qualitative analysis of 75 samples revealed antibiotic residues in 14 (18%) samples, and oxytetracycline residues were detected in 2 samples when confirmed by the HPLC. A total of 400 samples collected from the central, western and eastern regions were tested for tetracycline antibiotic residues by the HPLC. Results showed that 10% of samples had tetracycline antibiotic, while 0.8% had oxytetracycline which is lower than the allowable limit of the CX/ MRL2-2018 and MNS CAC MRL 2: 2017 standards.

Малын мах, дайвар бүтээгдэхүүнд тетрациклины бүлгийн антибиотикийн үлдэгдэл тодорхойлсон дүн

Малын эмийн бодис малын биеэс бүрэн гадагшлаагүй байхад нь хүнсэнд хэрэглэснээр тухайн эмийн үлдэгдэл хүнсний бүтээгдэхүүнээр дамжин хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй юм. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд малын маханд тетрациклиний бүлгийн антибиотикийн үлдэгдлийг өндөр ялгах чадвартай шингэний хроматографийн (ӨЯЧШХ) аргаар шинжлэх тохиромжтой арга зүйг боловсруулах, махны зарим дээжинд антибиотикийн үлдэгдлийг түргэн шинжилгээний аргаар (E-reader) чанарын шинжилгээ хийх, малын махнаас бэлтгэсэн дээжинд тетрациклиний бүлгийн антибиотикийн үлдэгдлийг ӨЯЧШХ-ийн аргаар шинжлэх зэрэг зорилт тавин ажиллалаа. Чанарын шинжилгээний аргаар 75 дээжийг шинжлэхэд 14(18%) дээжинд антибиотикийн үлдэгдэл илэрч, ӨЯЧШХ-ийн аргаар бататган шинжлэхэд 2 дээжинд окситетрациклины үлдэгдэл илэрлээ. Төв, баруун болон зүүн бүсийн аймгуудаас цуглуулсан малын махны нийт 400 дээжинд тетрациклиний бүлгийн антибиотикийн үлдэгдлийг ӨЯЧШХ-ийн аргаар шинжлэхэд нийт дээжний 10%-д нь тетрациклины үлдэгдэл 0.05-0.12 мкг/кг хооронд болон 0.8%-д нь окситетрациклины үлдэгдэл 0.83-1.8 мкг/кг хэмжээтэйгээр тус тус илэрсэн нь CX/MRL2-2018,  MNS CAC MRL 2:2017 стандартай харьцуулахад зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс доогуур байна.

 Түлхүүр үг: Антибиотик, үлдэгдэл, чанарын шинжилгээ, шингэний хромотографи 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
177
PDF
297

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Dugar, D., Danzanlkhagva, B., Purevdorj, N., Bold, B., & Pelden, B. (2021). Determination of tetracycline residue in meat and by-products. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 34(3), 8–14. https://doi.org/10.5564/mjas.v34i3.1914

Issue

Section

Articles