Determination of novel alleles for immune gene in Mongolian sheep

Authors

  • Tserennadmid L School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Davaasuren N School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Nyamgarav B School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Zolzaya M School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Otgontuya G School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Nyamdavaa G School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tungalag Ch School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Erdene-Ochir Ts School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tumenjargal Sh School of Veterinary Medicine, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v28i03.1295

Keywords:

T cell response, Major Histocompatibility Complex-MHC, ovine DRB1 gene, PCR-cloning, restriction endonuclease

Abstract

Antibodies recognize antigens outside of the cell but if an antigen enters the host cell the antibodies are no more effective. T cell responses are the main effector cells for the antigens inside of the host cell. Exon 2 of the ovine DRB1 gene loci (Major Histocompatibility Complex-MHC class II) is recognized by T helper lymphocytes together with antigens. Therefore, many alleles existing for this gene accordingto the GenBank Data and other publications. We determined six novel alleles for ovineDRB1 exon 2 using polymerase chain reaction (PCR) and restriction endonuclease RsaI digestion in Mongolian sheep breed Bayad and Khalkha.  One allele identified in Mongolian sheep Breed Khalkha was identical with known alleles in GenBank. These initial data represent the diversity and exotic feature of the ovine DRB1 exon 2 genes in certain Mongolian sheep breeds and the pioneer study for further research in MHC/T cell responses by infections/vaccinations livestock of Mongolia.

Монгол хонинд дархлааны генийн өвөрмөц шинэ аллелийг илрүүлсэн дүнгээс

Гадны өвчин үүсгэгч (антиген) эс дотор ороогүй үед эсрэгбием үйлчлэх бөгөөд харин үүсгэгч эс дотор орсон үед Т лимфоцитийн дархлааны хариу урвал үйлчилдэг байна. Хонины ЭТИБийн II ангийн DRB1 генийн уураг кодлогч эксон 2 нь туслагч Т эс антигенийг танихад оролцдог тул олон хувилбар (аллель)-тай болох нь Генбанк болон гадаадын бусад судалгаагаар нотлогдсон байна. Бид зарим нутгийн Монгол хонины захын цусанд (Халх, Баяд) уг генийг ПГУ-аар илрүүлэн, генийн хувилбаруудыг RsaI таслагч энзимээр тогтоож, урьд өмнө Генбанкинд бүртгэгдээгүй өвөрмөц шинэ аллелийг тодорхойлов. Генийн дарааллыг тогтоосон найман дээжнээс Генбанкинд бүртгэлтэй нэг, бүртгэлгүй зургаан аллель илэрсэн нь Монгол хонины дархлааны DRB1 ген нь өвөрмөц бас олон янз (полиморф) байх магадлалтайг харуулав. Энэ нь цаашид Монгол малын ЭТИБ болон халдварын болон вакцины дараах Т эсийн хариу урвалын судалгааны суурь болж байна.

Түлхүүр үг:  Т эсийн дархлааны хариу урвал, Эдийн Тохирооны Иж Бүрдэл (ЭТИБ), дархлааны
DRB1 ген, ПГУ-клонинг, таслагч энзим.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
637
PDF 521

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

L, T., N, D., B, N., M, Z., G, O., G, N., Ch, T., Ts, E.-O., & Sh, T. (2019). Determination of novel alleles for immune gene in Mongolian sheep. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 28(03), 3–8. https://doi.org/10.5564/mjas.v28i03.1295

Issue

Section

Articles