Hydrochemical study of the wells water in Dornogobi province

Authors

  • Amarjargal Ichinnorov Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Gombosuren Odontuya Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Ganpurev Dulamsuren Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Zolboot Buyanjargal Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Battulga Dariimaa Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Otgonbayar Khureldavaa Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Andarai Tsiiregzen Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Dolgorjav Oyuntsetseg Laboratory of Ecological Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia https://orcid.org/0000-0001-5278-1580

DOI:

https://doi.org/10.5564/bicct.v10i10.2593

Keywords:

drinking water, microelement, well, chemical component, fluoride

Abstract

This study aimed to assess water quality depending on a detailed study of the well waters for drinking purposes in Dornogobi province and show the result of the study to local residents. 39 well water samples were collected from 12 sums of Dornogobi province. Determinations of all samples are performed by water quality parameters such as radiological, physicochemical, and chemical compositions. The results were compared with the national standard (MNS 0900:2018) and with World health organization (WHO, 2017) guidelines for drinking water quality. The chemical data demonstrates that the well waters were neutral to alkaline (pH 7.55-8.50), total hardness was softened to very hard (0.90-12.20 meq/L) and mineralization was fresh to brackish (TDS 445.75-2666.22 mg/L). The hydrochemical data indicates that 39 well waters belong to the Cl- , SO4 2+ -Na+ ; HCO3 - , Cl- -Na+ ; HCO3 - -Na+ , Ca2+ type of water. Also following these well waters that 19 with arsenic, 9 with selenium, 11 with strontium, 18 with fluoride, and 22 with uranium were overrated by the permissible concentration of MNS 0900:2018 for the following microelement properties. In the study result, 38 well waters were unsuitable for drinking water by their permissible value such as total hardness, mineralization, As, Se, Sr, F, and U of national standard. It shows that well waters are caused by the rock-water interaction area indicated by hydrochemical processes.

Дорноговь аймгийн гүний худгуудын ундны усны гидрохимийн судалгаа

Хураангуй: Бид энэ удаагийн судалгаагаар Дорноговь аймгийн иргэдийн унд, ахуйн хэрэгцээндээ ашиглаж буй гүний худгийн усанд гидрохимийн нарийвчилсан судалгааг явуулсны үндсэн дээр усны чанарыг үнэлэх, мөн иргэдийг үнэн зөв мэдээллээр хангах зорилгоор энэхүү ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Энэхүү судалгаанд тус аймгийн 12 сумын төвийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн 39 гүний худгийн усны физик-хими, химийн найрлага, бичил элемент болон цацрагийн аюулгүйн үзүүлэлтийн үр дүнг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа ундны усны стандарт MNS 0900:2018 болон Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас гаргасан улс орнуудын мөрддөг ундны усны стандарт шаардлагатай харьцуулан тодорхойлсон болно. Судалгаанд хамрагдсан гүний худгуудын усны pH 7.55-8.50 буюу саармагаас шүлтлэг орчинтой, нийт хатуулаг 0.90-12.20 мг-экв/л буюу маш зөөлнөөс маш хатуу, нийт эрдэсжилт 445.75-2666.2 мг/л буюу цэнгэгээс давсархаг, Cl- , SO4 2+ -Na+ ; HCO3 - , Cl- -Na+ ; HCO3 - -Na+ , Ca2+ -ийн төрлийн холимог найрлагатай гүний ус зонхилж байна. Харин бичил элементийн шинжилгээгээр Сайншанд, Алтанширээ, Замын-Үүд, Мандах, Өргөн, Хатанбулаг, Иххэт, Улаанбадрах, Хөвсгөл гэсэн 9 сумын 18 худаг хүнцэл (As), 9 худаг селен (Se), 11 худаг стронци (Sr), 18 худаг фтор (F), 22 худаг уран (U)-ны агуулгаараа ундны усны стандартын дээд утгаас хэтэрсэн байна. Дорноговь аймгийн ундны усны гидрохимийн шинжилгээний үр дүнгээс харахад 38 гүний худгийн ус нь хатуулаг, эрдэсжилт ихтэй түүнчлэн As, Se, Sr, F, U гэх мэт элементүүд стандартаас их агуулагдаж байна. Энэ нь тухайн орчны геологийн тогтоц, гидрогеологийн нөхцөл болон чулуулгаас хамаарч ус, чулуулгийн харилцан үйлчлэлд орж байгааг тодорхойллоо.

Түлхүүр үг: ундны ус, бичил элемент, гүний худаг, химийн найрлага, фтор

 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
225
PDF 270

References

R.R.Krishnan, K.Dharmaraj, B.D.R.Kumari (2007). A comparative study on the physic chemical and bacterial analysis of drinking, bore well and sewage water in the three different places of Sivakasi. Journal of Environmental Biology. 28(1):105-108.

H.Annapoorna, M.R.Janardhana (2015). Assessment of groundwater quality for drinking purpose in rural areas surrounding a defunct copper mine. Aquatic Procedia, 4:685-692. https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2015.02.088

Ж.Батсуурь, Ж.Гэрэлчулуун, Н.Төмөрсүх (2019). Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэх, өмнийн говийн хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах судалгаа.

Б.Аюурзана, нар (2020). Өмнөд говийн усны судалгаа, шинжилгээний төвийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, тайлан.

PatilV.T, PatilP.R (2010). Physicochemical analysis of selected groundwater samples of Amalner town in Jalgaon district, Maharashtra, India. Journal of Chemistry. 7:6. https://doi.org/10.1155/2010/820796

G.H.Kahsay, T.Gebreyohannes (2019). Spatial groundwater recharge estimation in Raya basin, Northern Ethiopia: an approach using GIS based water balance model. Sustainable Water Resources Management. 5:961-975. https://doi.org/10.11007/s40899-018-0272-2

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар. (2011). Дорноговь аймгийн ашигт малтмалын товч лавлах.

ҮСХ (2014). Дорноговь аймаг. Статистикийн товчоон. Улаанбаатар. Адмон, 4-9. http://www.1212.mn/, http://dornogovi.nso.mn

Т.Булган (2008). Усны химийн шинжилгээний аргачлал. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам. Улаанбаатар.

R.Reza, G.Singh (2010). Assessment of ground water quality status by using water quality index method in Orissa, India. World Applied Sciences Journal. 9(12):1392-1397.

R.Rizwan, S.Gurdeep, K.J.Manish (2011). Application of heavy metal pollution index for ground water quality assessment in Angul District of Orissa. India. International Journal of Research in Chemistry and Environment. 1(2):118–122.

MNS 0900:2018. Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ.

WHO (2018). A global overview of national regulations and standards for drinking-water quality. ISBN 978-92-4-151376-0

Д.Ганчимэг, Д.Оюунцэцэг, Ж.Оюунцэцэг, Р.Уламбаяр, Л.Мандахсайхан, Г.Одонтуяа (2013). Унд рашаан усны чанарын судалгаа, хаягдал ус ашиглалтын технологи. ШУА, Хими, химийн технологийн хүрээлэн, тайлан. Улаанбаатар.

R.J.Gibbs (1970). Mechanism controlling world water chemistry. Science. 170(3962):1088-1090. https://doi:10.1126/science.170.3962.1088

H.Wu, J.Chen, H.Qian, X.Zhang (2015). Chemical characteristics and quality assessment of groundwater of exploited aquifers in Beijiao water source of Yinchuan, China: A case study for drinking, irrigation, and industrial purposes. Hindawi Publishing Corporation. Journal of Chemistry. p.1-14. https://doi.org/10.1155/2015/726340

Y.L.Yu, X.F.Song, Y.H.Zhang, F.D.Zhend, J.Liang, L.Liu (2014). Identifying spatio-temporal variation and controlling factors of chemistry in groundwater and river water recharged by reclaimed water at Huai River, North China. Stochastic Environmental Research and Rick Assessment, 28 (5):1135-1145. https://doi.org/10.1007/s00477-013-0803-1

Х.Цоохүү, О.Болормаа, нар (2019). Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа. Улаанбаатар.

A.Balakrishnan, A.Ramu (2016). Evaluation of heavy metal pollution index (HPI) of ground water in and around the coastal area of Gulf of Mannar biosphere and Palk Strait. Journal of Advanced Chemical Sciences. 2(3):331–333.

B.Prasad, K.Sangita (2008). Heavy metal pollution index of ground water of an abandoned open cast mine filled with fly ash: a Case study, Mine Water and the Environment. 27:265-267. https://doi.org/10.1007/s10230-008-0050-8

P.J.S.Kumar, P.D.Delson, P.T.Babu (2012). Appraisal of heavy metals in groundwater in Chennai city using a HPI model. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 89(4):793–798. https://doi.org/10.1007/s00128-012-0794-5

Ц.Эрхэмбаяр, Н.Наран-Эрдэнэ, Ц.Тодгэрэл, Н.Норов (2015). Усан дахь цацраг идэвх радон, түүний хэрэглээ. ШУТИС, Эрдэм Шинжилгээний Бүтээлийн Эмхэтгэл, 01:180.

Н.Норов, Ц.Оюунчимэг, Г.Хүүхэнхүү (2016). Монгол орны усан дахь радоны судалгаа. Улаанбаатар. 64-82.

Downloads

Published

2022-12-25

How to Cite

Ichinnorov, A., Odontuya, G., Dulamsuren, G., Buyanjargal, Z., Dariimaa, B., Khureldavaa, O., Tsiiregzen, A., & Oyuntsetseg, D. (2022). Hydrochemical study of the wells water in Dornogobi province. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, 10(10), 40–47. https://doi.org/10.5564/bicct.v10i10.2593

Issue

Section

Articles