Copper extraction from the sulphation-roasted copper technogen concentrate

Authors

  • Shirchinnamjil Nyamdelger Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia https://orcid.org/0000-0003-1242-7776
  • Tumen-Ulzii Narangarav Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Davaadorj Nemekhbayar Laboratory of Inorganic chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia.
  • Purevsuren Sarantsetseg Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Enkhtuul Surenjav Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Gunchin Burmaa Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Silam Alen Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Tumendelger Azzaya Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Byambasuren Khulan Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Erdenebat Ulziibadrakh Laboratory of Inorganic Chemistry, Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/bicct.v10i10.1483

Keywords:

leaching, kinetics, copper sulfide

Abstract

The technogen concentrate containing copper sulfide was obtained by alkaline-sulfide leaching of tetrahedrite concentrate with Bi, Sb, and As contamination. The technogen concentrate which contains Cu-33.45%, Fe-14.14%, Ag-0.73%, and S-23.87% were sulphation roasted under air, and the optimum condition of copper extraction from the roasted product was studied.
According to the XRD and SEM-EDS analysis, the roasted residue obtained by the sulphation roasting at lower temperatures contains copper sulfate and associated minerals such as goethite, hematite, and magnetite. The elemental composition of the roasted
product is confirmed as Cu 28.12%, Fe 20.52%, Ag 0.65%, and S 14.34% when analyzed by ICP-OES and chemical analysis. This
roasted product containing the copper compounds was easily soluble in water and sulfuric acid. The leaching parameters such as
solvent concentration, temperature, leaching time, solid-liquid ratio, and stirring rate were studied systematically. Under the optimized condition of water (25°C, 500 rpm, 1:50, 60 min) and sulfuric acid (1.6 М H2SO4, 25°C, 200 rpm, 1:8, 60 min) leaching,
91.68% and 97.19% copper were recovered in the solution while leaching residue contains 61.47% and 29.18% of iron, respectively. The leaching residue also contains hematite, goethite, maghemite, and albite as revealed in the XRD analysis. The leaching process of copper compounds is found to occur by diffusion both in the water and acid leaching, and activation energy is calculated as
6.05 and 8.70 кJ/mol, respectively.

Зэсийн техноген баяжмалыг сульфатжуулан шатааж, зэс ялгаж авах боломж

Хураангуй: Тетраэдритийн баяжмал дахь Bi, Sb, As-ийг шүлт-сульфидын холимогт уусгахад зэсийн сульфид (халькопирит,
ковеллин, халькозин ба пирит) агуулсан хатуу үлдэгдэл буюу зэсийн техноген баяжмал үүсдэг. Техноген баяжмалд Cu-33.45%, Fe-14.14%, Ag-0.73%, S-23.87% агуулагдана. Түүнийг агаарын орчинд сульфатжуулан шатаах, зэсийг уусгах
тохиромжтой горимыг тогтоох судалгааг хийв. Зэсийн техноген баяжмалыг нам температурт сульфатжуулан шатаахад
үүссэн дээжийг XRD, SEM-EDS-ээр шинжлэхэд зэсийн сульфат давамгайлж, гётит, гематит, магнетит илрэв. Шатаасан
дээжний найрлаганд Cu-28.12%, Fe-20.52%, Ag-0.65%, S-14.34% агуулагдаж буйг ICP-OES болон химийн шинжилгээний
аргаар тодорхойлов. Хатуу үлдэгдлийг сульфатжуулан шатаахад ус болон хүхрийн хүчил (H2SO4)-ийн уусмалд хялбар
уусдаг зэсийн нэгдлүүд үүсдэг байна. Тэдгээрийн уусалтанд нөлөөлөх уусгагчийн концентраци, температур, хугацаа, хатуу
ба шингэн фазын харьцаа, хутгах хурд зэрэг үзүүлэлтүүдийг судалсан. Уусгалтын дүнгээс үзэхэд ус (25 °C, 500 эрг/мин,
1:50, 60 мин) болон хүчлийн (1.6 М H2SO4, 25 °C, 200 эрг/мин, 1:8, 60 мин) уусгалтын оновчтой нөхцлүүдэд Cu харгалзан
91.68% ба 97.19% хүртэл уусмалд шилжиж, хатуу үлдэгдэлд Fe-61.47% ба 29.18% агуулагдаж байна. Үүнээс гадна XRD-ийн
шинжилгээгээр гематит, гётит, маггемит, альбит илэрсэн. Зэсийн нэгдлүүдийн ус болон хүчилд уусах уусалтын процесс нь
диффузийн зүй тогтлоор явагдаж байгааг тогтоон, идэвхжилийн энергийг харгалзан 6.05 ба 8.70 кЖ/моль гэж тооцоолов.

Түлхүүр үг: уусгалт, кинетик, зэсийн сульфидүүд

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
208
PDF
218

References

F.Habashi (2003). Review: Textbook of pyrometallurgy. Russian Journal of Applied Chemistry. (76):337. http://dx.doi.org/10.1023/A:1024647906382

F.A.D.Amaral, V.S.dos Santos, A.M.Bernardes (2014). Metals recovery from galvanic sludge by sulfate roasting and thiosulfate leaching. Minerals Engineering, (60):1-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2014.01.017

S.Prasad, B.D.Pandey (1999). Sulphation roasting studies on synthetic copper-iron sulphides with steam and oxygen. Canadian Metallurgical Quarterly. 38(4):237-247. http://dx.doi.org/10.1016/S0008-4433(99)00012-9

S.Prasad, B.D.Pandey (1999). Sulphation roasting studies on synthetic copper-iron sulphides with steam and oxygen. Canadian Metallurgical Quarterly, 38(4):237-247. https://doi.org/10.1016/S0008-4433(99)00012-9

Y.Zhao, Y.Hou (2015). Recovery of copper from sulfide concentrate by sulfation roasting. International Journal of Nonferrous Metallurg. (4):9-13. http://dx.doi.org/10.4236/ijnm.2015.42002

Г.Ариунаа, Г.Бурмаа, Ш.Нямдэлгэр, Б.Алтансүх, М.Назгүл, Т.Нарангарав (2021). Асгатын полиметаллын баяжмал дахь хортой элементүүдийг уусгах аргаар ялгаж авах судалгааны зарим үр дүн. ХХТХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл, (9):17-25. https://doi.org/10.5564/bicct.v4i9.1814

T.Hidalgo, L.Kuhar, A.Beinlich, A.Putnis (2018). Kinetic study of chalcopyrite dissolution with iron (III) chloride in methanesulfonic acid. Minerals Engineering 125:66-74. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2018.05.025

N.Habbache, N.Alane, S.Djerad, L.Tifouti (2009). Leaching of copper oxide with different acid solutions. Chemical Engineering Journal 152(2-3):503-508. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.05.020

B.S.Xu, M.Z.Li (2012). Copper smelting process. Chemical Industry Press, Beijing, 199-200.

Г.Бурмаа, М.Энхтуул, С.Ален, Т.Аззаяа, Т.Нарангарав, Г.Ариунаа, Ш.Нямдэлгэр, М.Назгул (2017). Зэсийн баяжмал дахь халькопиритыг исэлдүүлэн задлах процессын химизм. ХХТХ, Эрдэм шинжилгээний бүтээл, (4):5-8.

Ц.Галсүрэн. (2022). Орхон аймгийн Баян-Өндөр төв сумын Орхон орд "Баяжуулах боловсруулах үйлдвэрийн 2022 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, 87.

Downloads

Published

2022-12-16

How to Cite

Nyamdelger, S., Narangarav, T.-U., Nemekhbayar, D., Sarantsetseg, P., Surenjav, E., Burmaa, G., Alen, S., Azzaya, T., Khulan, B., & Ulziibadrakh, E. (2022). Copper extraction from the sulphation-roasted copper technogen concentrate. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, 10(10), 1–9. https://doi.org/10.5564/bicct.v10i10.1483

Issue

Section

Articles