Chemical structures of phenylethanoid glycosides from Pedicularis species, their biological and pharmacological activities

  • Nyamsuren E Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
  • Odontuya G Institute of Chemistry and Chemical Technology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar 13330, Mongolia
Keywords: Pedicularis, phenylethanoid glycosides, caffeic acid, anti-oxidative activitу

Abstract

In this review, we summarized the molecular structure specification of a unique component named as phenylethanoid glycosides from the genus Pedicularis L. and their biological and pharmacological activities. Until now, 40 phenylethanoid glycosides have been isolated and identified from the genus Pedicularis L. We classified the compounds into 4 main groups based on the functional group located at the 4′ position. According to the results of in vitro and in vivo studies, the extract containing phenylethanoid glycosides possesses antioxidative, antibacterial, anti-tumor and anti-fatigue activities as well as the increase in physical ability, hepatoprotection, and other effects. The antioxidant effect is the main biological activity of phenylethanoid glycosides.

Хувилангын зүйл ургамлуудын фенилэтаноид гликозидуудын химийн бүтэц, биолог, фармакологийн идэвх

Хураангуй: Бид энэхүү тойм өгүүлэлдээ Хувилангын (Pedicularis L.) төрөлд хамаарах ургамлуудын өвөрмөц бүрэлдэхүүн болох фенилэтаноид гликозидийн молекулын бүтцийн онцлог, тэдгээрийн биолог, фармакологийн идэвхийн судалгааны дүнг нэгтгэн бичлээ. Өнөөг хүртэл Хувилангын зүйл ургамлуудаас 40 фенилэтаноид гликозидийг ялгаж, бүтэц байгууламжийг тогтоосон байна. Бид тэдгээр бодисын молекулын бүтцэд дүн шинжилгээ хийж 4′ байрлал дахь халагч бүлэгт үндэслэн 4 бүлэгт ангилав. Фенилэтаноид гликозид зонхилон
агуулагддаг ханд нь исэлдэлтийн эсрэг, бактер, хорт хавдрын эсийн өсөлтийг дарангуйлах идэвхтэй, ядралт багасгах, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжих, элэг, тархийг гэмтэхээс хамгаалах үйлдэл үзүүлж байгаа нь in vitro ба in vivo туршилт судалгааны дүн харуулж байна. Исэлдэлтийг дарангуйлах үйлдэл бол фенилэтаноид гликозидуудын гол биологийн идэвх юм.
Түлхүүр үг: Хувиланга, фенилэтаноид гликозид, каффейны хүчил, исэлдэлт дарангуйлах идэвх.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
410
PDF
291
Published
2019-12-06
How to Cite
E, N., & G, O. (2019). Chemical structures of phenylethanoid glycosides from Pedicularis species, their biological and pharmacological activities. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology | Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, (7), 54-60. https://doi.org/10.5564/bicct.v0i7.1274
Section
Articles