Валютын ханшид нөлөөлөгч макро эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох нь

Authors

  • Баттүвшин Ч Хүмүүнлэгийн Их Сургууль
  • Чимэд-Осор Б Хүмүүнлэгийн Их Сургууль
  • Энхбат Р Монгол Улсын Их Сургууль

DOI:

https://doi.org/10.5564/pmas.v53i206.817

Abstract

Энэхүү судалгааны ажлаараа валютын ханшид шууд ба дам байдлаар нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлохыг зорьсон. Үүнд: гадаад улсын инфляци буюу Орос ба Хятад улсын инфляци, гадаад улсын хүүний түвшин буюу libor1, мөнгөний нийлүүлэлт, БДНБ, нүүрсний үнэ, зэсийн үнэ, ТБҮЦ-н хүү, шатахууны үнэ, гадаад худалдааны тэнцлийн алдагдал, инляци.
Судалгаанд эконометрик арга аргачлал болох бүтцийн вектор авторегрессив загвараар шинжилгээг хийн, холбогдох арга техникүүдээр макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн бие биендээ үзүүлж буй нөлөөлөл хамаарлыг тодорхойлсон.
Шинжилгээнд ашигласан SVAR загварт шаардагдах хугацааны цувааны шинжилгээ, хамаарлын шинжилгээ ба учир шалтгааны шинжилгээнүүдийг тус тус гүйцэтгэсэн бөгөөд ARMA загварын тусламжтай валютын ханшийн өдөр, долоо хоног, хоёр долоо хоног, ба сарын таамаглалыг хийсэн болно.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1634
PDF 5517

Downloads

Published

2017-07-07

How to Cite

Ч, Б., Б, Ч.-О., & Р, Э. (2017). Валютын ханшид нөлөөлөгч макро эдийн засгийн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох нь. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 53(206), 30–42. https://doi.org/10.5564/pmas.v53i206.817

Issue

Section

Articles