Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс

Authors

  • Бямбасүрэн Ц Физик технологийн хүрээлэнгийн Атомын спектроскопийн лаборатори, Шинжлэх ухааны Академи
  • Хүүхэнхүү Б Физик технологийн хүрээлэнгийн Атомын спектроскопийн лаборатори, Шинжлэх ухааны Академи
  • В Е Шабанова А.П.Виноградовын нэрэмжит Эрхүүгийн Геохимийн хүрээлэн Оросын Шинжлэх ухааны Академи, Сибирийн салбар
  • Е И Васильева А.П.Виноградовын нэрэмжит Эрхүүгийн Геохимийн хүрээлэн Оросын Шинжлэх ухааны Академи, Сибирийн салбар
  • Очирбат Г Физик технологийн хүрээлэнгийн Атомын спектроскопийн лаборатори, Шинжлэх ухааны Академи
  • Цэдэнбалжир Ц Физик технологийн хүрээлэнгийн Атомын спектроскопийн лаборатори, Шинжлэх ухааны Академи

DOI:

https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.749

Keywords:

өнгөн хөрс, хүнд элемент, бохирдлын индекс, баяжилтын фактор, сөрөг нөлөөллийн фактор, хөдлөлзүйн фактор, Улаанбаатар, Монгол,

Abstract

Өнгөн хөрсний 320 гаруй дээжинд Ni, Co, Mn, Cr, Mn, Cd, Zn, Cu ба Pb зэрэг хүнд элементүүдийн нийт агуулгыг атомын цацаргалтын спектроскопийн нуман атомчлалын аргаар нүүрсэн электродын дундуур үлээлгэн атомчлах аргаар тодорхойлсон. Энгийн статистик аргын тоон үзүүлэлтүүдээр өнгөн хөрсөн дэх хүнд элементүүдийн тархалтын төлөв байдлыг тодорхойлсон. Улаанбаатар хотын нийт газар нутгийн өнгөн хөрсөн дэх хүнд элементүүдийн бохирдлын түвшинг бохирдлын индекс (PI) ба нийт бохирдлын индексийн дундаж үзүүлэлт (IPI), хөрсний хүнд элементийн бохирдлын сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг нэг элементийн эрсдлийн фактор (Er) ба олон элементийн эрсдлийн факторын (RI) нийт дунджаар, хүнд элементийн хөрсөнд хуримтлагдах эх үүсвэрийн ялгааг баяжилтын фактор гэсэн үзүүлэлтүүдээр үнэллээ. Улаанбаатар хотын газар нутгийн өнгөн хөрс нь хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас Pb, Zn, Cu бохирдсон байна. Cd, Pb, Cu -ийн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө нь бусад судлагдсан хүнд элементүүдээс харьцангуй их илэрсэн.

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1898
PDF 4178

Downloads

Published

2017-05-30

How to Cite

Ц, Б., Б, Х., Шабанова, В. Е., Васильева, Е. И., Г, О., & Ц, Ц. (2017). Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 57(221), 18–28. https://doi.org/10.5564/pmas.v57i221.749

Issue

Section

Articles