1.
Х Ц. ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ” ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2017 Aug. 15 [cited 2024 Mar. 4];57(2):86-92. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/856