1.
С Ц, Л Т, Д О. Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2017 Jul. 7 [cited 2023 Feb. 6];53(206):79-83. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/822