1.
Ц Б, Б Х, Шабанова ВЕ, Васильева ЕИ, Г О, Ц Ц. Индексийн аргуудыг хөрсний хүнд элементийн бохирдлын үнэлгээнд хэрэглэсэн үр дүнгээс. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2017 May 30 [cited 2024 Jul. 22];57(221):18-2. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/749