1.
Нэргүй Б. ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2016 Dec. 2 [cited 2023 Mar. 27];56(2):56-63. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/713