1.
Баасансүрэн Д. ОЛИГАРХЖСАН УЛС ТӨРИЙН НАМААС НАМГҮЙ НИЙГЭМД ШИЛЖИХ ЦАГ БИДНИЙ ТӨСӨӨЛЖ БАЙГААГААС ИЛҮҮ ОЙРХОН Ч БАЙЖ МЭДНЭ. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2016 Dec. 2 [cited 2023 Mar. 29];56(2):31-6. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/708