1.
Отгонбаатар Х. ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2016 Dec. 2 [cited 2023 Mar. 30];56(2):24-30. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/707