1.
Бадамханд Г, Самданжамц Д. МОНГОЛ ҮҮЛДРИЙН АЗАРГАНЫ ТӨМСӨГНИЙ МОРФО-ГИСТОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2016 Nov. 30 [cited 2023 Apr. 1];56(3):32-8. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/686