1.
Батдулам Б, Болормаа О, Хахинов ВВ, Кавахигаши М. БАЙГАЛЬ НУУРЫН ЦУТГАЛ ГОЛУУДЫН ГИДРОХИМИ, ӨӨРӨӨ ЦЭВЭРШИХ ПРОЦЕССЫН СУДАЛГАА. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2016 Apr. 21 [cited 2023 Mar. 27];56(01):65-79. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/676