1.
Аюурзана Б. ЛАТТИС БОЛЬЦМАНЫ АРГААР СҮВЭРХЭГ ОРЧИН ДОТУУРХ ЧӨЛӨӨТ ГАДАРГУУТАЙ ШИНГЭНИЙ УРСГАЛЫГ ЗАГВАРЧЛАХ. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2016 Apr. 21 [cited 2023 Mar. 30];56(01):42-54. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/674