1.
Энхтайван Д, Авирмэд Э. МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВ БҮСИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, ЛАНДШАФТ-НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ БҮСЧЛЭЛ. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2016 Feb. 28 [cited 2023 Jun. 4];54(3):35-43. Available from: https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/644