Ц, Бямбасүрэн, Хүүхэнхүү Б, Шабанова Е В, Васильева И Е, and Энхзул Б. “УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНГӨН ХӨРСӨН ДЭХ ХҮНД ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ХӨДӨЛГӨӨНТ ХЭЛБЭРИЙН АГУУЛГЫН СУДАЛГАА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57, no. 3 (October 25, 2017): 21–36. Accessed May 25, 2024. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/886.