Х, Цогтбаатар. “ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРНИЙ СУДАЛГАА ТӨСЛИЙН ҮР ДҮН: ‘ҮЛЭГ ГҮРВЭЛИЙН МӨРТ ХӨНДИЙ’ ГЕОПАРКИЙГАЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛД АШИГЛАХ БОЛОМЖ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57, no. 2 (August 15, 2017): 86–92. Accessed December 11, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/856.