Д, Баатарцэрэн, Жавхлантөгс Н, and Цэрэнханд Б. “ЦЕМЕНТИЙН ГИДРАТЖИЛТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД НАНОЦАХИУРЫН ОКСИД НЭМЭЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 57, no. 2 (August 15, 2017): 4–13. Accessed April 23, 2024. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/847.