С, Цоодол, Төмөрхүү Л, and Оюунгэрэл Д. “Үүдэл эсийн судалгаа, хэрэглээний өнөө маргааш, түүнийг тойрсон ёс зүй, эрх зүйн асуудал”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 53, no. 206 (July 7, 2017): 79–83. Accessed February 6, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/822.