Нэргүй, Б. “ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ СУБЬЕКТ МӨН: ОХУ, АНУ-ЫН ТУРШЛАГА”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56, no. 2 (December 2, 2016): 56–63. Accessed March 27, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/713.