Отгонбаатар, Х. “ДААЛГАВРЫН ХАРИУЛТЫН ОНОЛ (ITEM RESPONSE THEORY)-ЫН 3 ПАРАМЕТРТЭЙ ЗАГВАРЫГ АШИГЛАЖ ТЕСТИЙН ДААЛГАВРУУДАД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ НЬ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56, no. 2 (December 2, 2016): 24–30. Accessed March 29, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/707.