Тогоо, Р, Д Отгонсүрэн, А Төрсүх, Т Тулгаа, and Ж Шинэбаяр. “РЕЛЯТИВ ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ИОНЫ ФОТОЭМУЛЬСИЙН ХҮНД, ХӨНГӨН ЦӨМТЭЙ МӨРГӨЛДӨХ ПРОЦЕССЫГ АНГИЛАН ЯЛГАЖ, ТҮҮНИЙ ЦЭНЭГТ ХЭЛТЭРХИЙНҮҮДИЙН ГАРАЛТ БА РЕЛЯТИВ БӨӨМСИЙН ЦАГИРГАН ЦАЦАРГАЛТ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56, no. 01 (April 21, 2016): 13–30. Accessed March 25, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/672.