Тогоо, Р, Т Тулгаа, А Төрсүх, О В Рогачевский, М Совд, and Ж Шинэбаяр. “ПРОПАНТ ХӨӨСТ КАМЕРТ БҮРТГЭГДСЭН ХАРИМХАЙ БУС ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛЭЭР ҮҮССЭН ЭЕРЭГ ЦЭНЭГТ БӨӨМИЙГ ЯЛГАН ТАНИХ НЭГЭН БОЛОМЖ”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 56, no. 01 (April 21, 2016): 5–12. Accessed March 27, 2023. https://www.mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/671.